Hallinto ja päätöksenteko

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan asioista päättävät seurakunnan jäsenet: Ylin päätösvalta on kirkkovaltuustolla, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakunnan jäsen. Äänioikeus vaaleissa on jokaisella 16-vuotiaalla seurakunnan jäsenellä. Seurakuntavaalit pidettiin viimeksi vuonna 2022 ja meneillään oleva luottamuskausi päättyy vuoden 2026 päättyessä.

Kirkkovaltuusto luo seurakunnan talouden ja toiminnan päälinjat: se päättää vuosittain seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se päättää myös veroprosentista, suurimmista rakennushankkeista ja perustettavista viroista.  

Kirkkovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus nostaa haluamansa asia kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäviksi tulevat asiat valmistelee kirkkoneuvosto.

Liedon seurakunnan kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia.

Kirkkovaltuuston työjärjestysLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 


Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, taloutta ja omaisuuden hoitoa sekä valitsee useimmat seurakunnan työntekijät. Se  valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra.  Muita jäseniä kirkkoneuvostossa on 12. Nämä jäsenet valitsee kirkkovaltuusto, joka toinen vuosi. Asioiden valmistelusta ja esittelystä kirkkoneuvostossa vastaavat kirkkoherra sekä talouspäällikkö. 

Kirkkoneuvoston ohjesääntöLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 Liedon seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenet.  

 

Seurakuntalaisen aloiteoikeus: Seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa. Aloite tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan yhteystiedot. Aloite osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloitteessa on kysymys kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, valmistelee kirkkoneuvosto ensin aloitteen kirkkovaltuustolle. Lisätietoja: hallintosihteeri Sari Koski.

Arkinen, tavallinen, taivaallinen 
– Liedon seurakunnan strategia vuoteen 2030


 

 


Kokouspalkkiot vuonna  2023                 

Kirkkovaltuusto 40 €         

Kirkkoneuvosto 40 €         

Kirkkoneuvoston nimeämät työryhmät 25 € 

Jos kokoukset kestävät yli kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio 50 % korotettuna.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, joissa hän toimii puheenjohtajana. 

Kirkkoherralla tai talouspäälliköllä on oikeus päättää kokouspalkkion ja kulukorvausten maksamisesta valtuustoseminaareista tai muista luottamushenkilöiden tapaamisista.