Hallinto ja päätöksenteko

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan asioista päättävät seurakunnan jäsenet: Ylin päätösvalta on kirkkovaltuustolla, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakunnan jäsen. Äänioikeus vaaleissa on jokaisella 16-vuotiaalla seurakunnan jäsenellä. Seurakuntavaalit pidettiin viimeksi vuonna 2014 ja meneillään oleva luottamuskausi päättyy vuoden 2018 päättyessä.

Kirkkovaltuusto luo seurakunnan talouden ja toiminnan päälinjat: se päättää vuosittain seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se päättää myös veroprosentista, suurimmista rakennushankkeista ja perustettavista viroista.  

Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat valmistelee kirkkoneuvosto. Kirkkovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus nostaa haluamansa asia kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäviksi tulevat asiat valmistelee kirkkoneuvosto.

Liedon seurakunnan kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia.

 

Kirkkoneuvosto

Joka toinen vuosi kirkkovaltuusto nimeää jäsenet kirkkoneuvostoon.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, taloutta ja omaisuuden hoitoa sekä valitsee useimmat seurakunnan työntekijät.

Puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Muita jäseniä kirkkoneuvostossa on 11. Asioiden valmistelusta ja esittelystä vastaavat kirkkoherra sekä talouspäällikkö.

 

Vastuuryhmät

Liedon seurakunnassa toimii neljä kirkkoneuvoston nimeää vastuuryhmää: jumalanpalveluselämän, kasvatuksen, palvelun sekä taloushallinnon vastuuryhmät. Niiden tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa vastuualuesiinsa kuuluvien työalojen toimintaa. Vastuuryhmät valitaan neljäksi vuodeksi, eli yhdeksi luottamuskaudeksi kerrallaan. Vastuuryhmiin kuuluu sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä.

Vastuuryhmät ja niiden jäsenet

 

Kappelineuvosto ja tiimit

Kappeliseurakunnan alueella toimii kappelineuvosto, joka koordinoi alueen hengellistä elämää ja toimintaa. Lisäksi kappeliseurakunnassa toimivat eri tehtäväalueiden tiimit. Kappelineuvoston ja tiimien jäsenet löytyvät kappeliseurakunnan sivuilta.

 

Seurakuntalaisen aloiteoikeus: Seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa. Aloite tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan yhteystiedot. Aloite osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloitteessa on kysymys kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, valmistelee kirkkoneuvosto ensin aloitteen kirkkovaltuustolle. Lisätietoja: hallintosihteeri Sari Koski.