Tarvasjoen hautausmaa

Tarvasjoen hautausmaa

Kyröntie 30 a, 21450 Tarvasjoki

Tarvasjoen hautausmaa sijaitsee Tarvasjoen kirkon ympärillä, ja toinen osa hautausmaata on tien toisella puolella.

Vanhan kirkon aikana varsinkin rikkaimpia vainajia oli haudattu kirkon lattian alle. Uuden kirkon myötä tapa kiellettiin, jolloin kirkkotarhaa piti laajentaa. Kirkkotarhan ympärille rakennettiin aita ja kolme porttirakennusta kivestä. Porttihuoneisiin tehtiin päädyt laudoista ja paanukatot, myös aita on ollut katettu laudoilla. Kirkon koillispuolella kirkkotarhan aidan vieressä ollut Seppälän kylän muurihauta poistettiin hautausmaan laajennuksen yhteydessä vuonna 1864, samoin kuin porttihuoneet. Puuveräjät korvattiin kivipilareiden väliin asennetuilla valurautaisilla porteilla. Kirkkoa ympäröivät Kirkonkylän Uudentalon maat, joten laajetessan kirkkotarha levittäytyi tilan maille — seurakunta lunastikin alueen 1800-luvun lopulla.

Hautausmaata laajennettiin vuonna 1913. Alunperin alue ympäröitiin lankkuaidalla, sitten kuusiaidalla. Kiviset portinpylväät ja rautaportin uusi hautausmaa sai vuonna 1930.

Talvi- ja jatkosodassa 1939–1944 kaatuneista tarvasjokelaisista sankarivainajista 88 on haudattu Tarvasjoen hautausmaalle, heistä 82 sankarihautaan ja kuusi sukuhautoihin. Tarvasjoella sankarivainajien kokonaismäärä vastasi peräti 4% paikkakunnan väestöstä.

Sijainti kartalla