Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ps.139:14

 

Ristiäiset — lapsen ensimmäinen oma juhla

Lapsen syntymä on suuri lahja, elämän kaunis ihme. Samalla lapsen tulo maailmaan merkitsee vanhemmille vastuullista tehtävää huolehtia pienokaisen elämästä ja kasvatuksesta. Ristiäisissä iloitaan elämän lahjasta ja pyydetään Jumalan siunausta, turvaa ja rakkautta lapselle ja hänelle tärkeiden ihmisten elämään. Kasteessa lapsi liitetään kotiseurakunnan ja maailmanlaajuisen Kristuksen kirkon jäseneksi. Kaste kantaa lasta läpi elämän.

Kastejuhlan ajankohdasta sovitaan ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Pian lapsen syntymän jälkeen kotiin tulee postitse tiedustelu, jossa kysytään lapsen tietoja, kerrotaan ristiäisvalmisteluista ja nimen antamiseen liittyvistä asioista sekä kehotetaan ottamaan yhteyttä seurakuntaan.   

Ennen ristiäisiä vanhemmat tapaavat papin. Silloin on mahdollista paitsi sopia käytännön ristiäisjärjestelyistä, myös kysellä ja keskustella kasteen merkityksestä ja vauvan syntymän herättämistä ajatuksista.

Kaste

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä