Kiinalaisia lapsia ja palomiehiä ruiskuttamassa vettä paloletkusta.
Nimikkokohteet

Liedon seurakunnan lähetystyön nimikkokohteet maailmalla

Aids-orpojen tukihanke, Etiopia

Dessien hiippakunnan alueella Etiopiassa on jo vuodesta 2002 alkaen toiminut aidsin vuoksi orvoiksi jääneiden lasten ja nuorten tukihanke. Tuki muodostuu koulumaksuista, vaaterahasta, lääkekorvauksista ja huoltajille maksettavasta kuukausittaisesta ruokarahasta. Perheiden luona vieraillaan säännöllisesti ja lapsille ja heidän huoltajilleen annetaan myös psykososiaalista tukea. Noin kolme sataa lasta saa hankkeella apua. Osa heistä on vielä peruskoulussa, osa suorittaa jo jatko-opintojaan yliopistoissa tai ammattikouluissa.

Apua annetaan myös tukikeskuksissa, joissa on harrastusmahdollisuuksia ja vertaistukea. Tukikeskusten lapsille ja nuorille on kummiohjelmia. Niillä tuetaan lasten koulunkäyntiä sekä autetaan vanhempia saamaan hiv-lääkitys, jonka avulla voi elää melko normaalia elämää.

Hanketta  avustetaan Suomen Lähetysseuran kautta. 

Etiopialainen lapsi ja aikuinen.

 


Kummityö Mauritaniassa  

Mauritaniassa tuetaan haavoittuvassa asemassa olevien lasten koulunkäyntiä. Taustalla on vuonna 1999 aloitettu koulujärjestelmän rakenteellinen uudistus. Se tähtää sekä peruskoulun suorittamiseen yleisesti että jatkokoulutuksen laadun parantamiseen. Apua tarvitaan, sillä hallitusten koulutusalalle osoittamat taloudelliset resurssit ovat riittämättömiä sekä huonosti hallinnoituja. 

Yhdessä paikallisviranomaisten ja vanhempainyhdistyksen kanssa Suomen Lähetysseuran kumppanijärjestö BSF on valinnut kummiohjelmaan kolmesta koulusta Tarhilin alueelta 100 lasta, jotka ovat erityisen huono-osaisista ja köyhistä perheistä. Lapset saavat kummituen, koulupakkauksen (repun, koulukirjat, vihkot, kynät jne.), terveysvakuutuksen itselleen sekä huoltajilleen. Lisäksi perheet saavat tukea, jotta  lapset voidaan pitää koulussa, eikä heidän tarvitse ansaita tai kerjätä rahaa perheelleen. Kummiohjelmaan valitut oppilaat ovat 4. luokkalaisia, koska juuri siinä iässä tiputaan helposti pois koulusta. Tytöt ovat erityisen haavoittavassa asemassa, koska joutuvat usein liian varhain avioitumaan ja tulevat raskaaksi.  

Kummihankkeessa tarjotaan myös tukiopetusta oppilaille, tietoisuuden lisäämistä lasten oikeuksista vanhemmille ja koulutusta opettajille, sekä parannetaan koulun infrastruktuuria tarvittavilta osin.

 

Koululaisia ryhmäkuvassa koulurakennuksen edessä.
Kuva Tarhilin alueen kummikoulun pihamaalta.

Kiinan taakse jätetyt lapset

Suomen Lähetysseuran kautta tuetaan vanhemmistaan erossa olevien lasten hyvinvointia Kiinassa. Kiinassa lapset voivat joutua kouluun kauas vanhemmistaan tai vanhemmat töihin pitkien matkojen taakse. Kiinassa puhutaan "taakse jätetyistä lapsista". Käsite viittaa alle 16-vuotiaisiin alaikäisiin lapsiin, joiden molemmat vanhemmat ovat siirtolaisia tai yksi vanhempi on siirtolainen ja toisella ei ole huoltajuutta. Usein he jäävät iäkkäiden isovanhempien vastuulle. Lähetysseuran työllä yritetään poistaa lasten ulkopuolisuuden tunnetta ja yksinäisyyttä, vahvistaa heidän itsetuntoaan, tasapainoista kasvua ja kehitystä ja tunnetaitoja sekä estää heitä keskeyttämästä koulua. 

Kiinalaisia lapsia soittamassa kitaraa.
Iltapäiväkerho taakse jätetyille lapsille. Kuva: Amity Foundation.

Raamatun kääntämistä ja käyttöä

Tansaniassa

Tansanian Pipliaseuralle on tullut uudesta raamatunkäännöksestä pyyntö neljälle eri vähemmisökieliryhmälle. Asun-, njihan-, fipan- ja njamwezinkieliset kirkot käyttävät 1950-80-luvuilla julkaistuja, kieleltään jo vanhentuneita Uuden testamentin käännöksiä. Uudet käännökset ovat odotettuja ja tarpeen. Kieli on muuttunut, joten varsinkaan nuoret eivät ymmärrä Uuden testamentin kaikkia sanoja ja ilmaisuja. Käännöksen kielessä on myös paljon valtakielen swahilin vaikutusta. Pyrkimyksenä on karsia sekakieliset ilmaisut ja uudistaa vaikeat sanat. Kaiken työn pohjana koulutus: työn aluksi on koulutettu kirkkojen valitsemia kielenkääntäjiä.

Intiassa

Intia on yksi uskonnollisesti, etnisesti ja kulttuurisesti monimuotoisimmista maista maailmassa.  Hindulaisuus on 1, 3 miljardin asukkaan valtiossa pääuskonto. Uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat muslimit, sikhit, kristityt, buddhalaiset, parsit ja jainalaiset. Kristillinen yhteisö muodostaa vain 2,5 prosenttia väestöstä. 


Kielellisestä monimuotoisuudesta kertoo 3372 kielen ja murteen lukumäärä. Ainakin yksi kokonainen Raamatun kirja on tähän mennessä julkaistu yli 200 kielellä. Intiassa useita raamatunkäännöstyötä tekevät useat järjestöt. Suurin näistä on Intian Pipliaseura. Sen kautta Suomen Pipliaseura tukee Koillis-Intian raamatunkäännöshanketta, jossa on alun perin ollut mukana 25 vähemmistökieltä. Käännöshanke palvelee noin 700 000 ihmistä. Kielivähemmistöihin kuuluvien kansojen sosioekonominen asema Intiassa on hyvin heikko.

Haluamme, että Raamattuun on helppo tarttua, että se tuntuu läheiseltä ja omalta. Jokaisen on mahdollista löytää Raamatun sanoma itselleen sopivalla tavalla.

Lue lisää siitä, miten Piplia tarjoaa Raamatun sisältöjä ymmärrettävästi, ajankohtaisesti ja matalalla kynnyksellä.
 

Pipliaseuran tekstilogo jossa lukee voimasanoja Piplia.

Tarkempaa tietoa lähetyskohteistamme:

kappalainen
Auran kirkkoalue
Hyvättyläntie 19
21420 Lieto
diakoni, perhetyön diakoni, lähetys- ja kansainvälinen työ
Hyvättyläntie 19
21420 Lieto

lapsiperheet ja pariskunnat Liedon alueella, varamummo- ja -pappatoiminta