Rollaattoreja Liedon seurakuntatalon pihalla syksyisessä maisemassa.

 

Kohtaamista ja jakamista


Vertaisryhmissä voi tavata samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia kanssakulkijoita, jakaa kokemuksia ja ajatuksia. Monissa ryhmissä on mukana diakoniatyöntekijä. Vertaisryhmiä ovat esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien Porina sekä Liedon kaupungin kanssa yhteistyössä pidettävä päihdekuntoutujien Pilke. Aikuisille kehitysvammaisille on omat ryhmänsä sekä Liedossa että Aurassa. 

Omaishoitajille ja muille läheistään hoitaville järjestetään tapaamisia ja virkistäytymistä yhteistyössä Liedon kaupungin kanssa. 

Keväisin ja syksyisin kokoaa sururyhmä yhteen läheisensä menettäneet. Yksin jääneiden kohtaamispaikka on myös kahvila Suruvaippa. 

Ikäihmisten tapaamisia on eripuolilla seurakuntaa: Liedossa senioreille on Ystävänkahvila ja Toimintatorstai, Tarvasjoella on eläkeläisten Viikon virkistys -kerho ja Aurassa Kultaisen iän kerho.

Tapahtumakalenterista voi tarkistaa ajantasaiset tiedot ja lisää opastusta saa myös diakoniatyöntekijöiltä. 


Aikuisia askartelijoita.


 

Kysy lisää ryhmistä

diakonissa, vammais- ja mielenterveystyön diakoniatyöntekijä
Hyvättyläntie 19
21420 Lieto

kehitysvammatoiminta, vammaistyön työryhmä ja liikuntarajoitteisten ryhmä, mielenterveys- ja sururyhmätyö sekä saattohoidon ystävätoiminta

vastaava diakoniatyöntekijä, diakonissa
Hyvättyläntie 19
21420 Lieto

yksinasuvat, työttömät, omaishoito, päihdetyö

diakoni, vanhustyön diakoni, vapaaehtoistyö
Hyvättyläntie 19
21420 Lieto

kotikäynti- ja puhelinystävät, Toimintatorstai

Senioriväen tapaamisessa ja yksi pöytien ääressä istuvista puhumassa mikrofoniin.