Kirkkokokemuksiani

Kirjoittaisitko kirjeen Liedon Pyhän Pietarin kirkolle?

Peruskorjatun Liedon kirkon uudesta ajasta kirjoitetaan kirjaa.

Kirja kartoittaa ihmisten tilallisuuden ja pyhyyden kokemuksia kirkossa. Kirkkorakennus tiivistää eletyn elämän, pyhyyden ja uskon muistot. Henkilökohtaiset tunnekokemukset tuovat kirjoitettavaan kirjaan ainutkertaisen ja arvokkaan näkökulman.

Kirjoita omista kokemuksistasi vapaamuotoisesti kirje Liedon Pyhän Pietarin kirkolle!

Apukysymyksiä kirjoittamiseen:

Haluan mennä kirkkoon, kun…
Kirkko on tuntunut erityisen läheiseltä, kun…
Olen tuntenut kirkossa pyhyyttä…
Kirkossa tuntuu vieraannuttavalta…
Kirkon hiljaisuus merkitsee…
Erityisen kauniiksi olen kokenut…
Kirkossa koskettaa varsinkin…
Oma hengellinen kokemukseni kirkossa liittyy...
Minua on jäänyt askarruttamaan kirkossa...
Kiitos rakas kirkkoni…
Haluaisin lisäksi sanoa…


Lähetä kirjeesi 1.10.2023 mennessä. Kirjeen saa lähettää nimettömänä.  

Kirjeitä voi myös jättää Liedon kirkkoon  tai kirkkoherranvirastoon. 

Postitse lähetys:
Liedon seurakunnan kirkkoherranvirasto
Hyvättyläntie 19
21420 Lieto