Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan 25.5.2018 alkaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).  Liedon seurakunta on rekisterinpitäjä järjestelmissä, joita tarvitaan sekä asiakaspalvelun että viranomaisvelvoitteiden toteuttamiseksi.

Kunkin yksittäisen rekisterin tietosisällöstä, tietojen käsittelyn oikeusperusteista sekä käyttötarkoituksesta on laadittu tietosuojaseloste.

Tietosuojaselosteet liitetään tähän oheen (päivitystyö on meneillään).

Lisätiedot Liedon seurakunnan tietosuojaselosteista ja henkilörekistereistä: tietosuojayhdyshenkilö Sari Koski, p. 0505915858, sari.a.koski@evl.fi

 

Tästä on tulostettavissa tietojenpyyntilomake. Huomaathan, että lomake on kuitenkin toimitettava henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastoon (yhteystiedot ja aukioloajat), sillä pyyntöä jätettäessä on todistettava henkilöllisyytensä.

Lomakkeella voi tarkistaa henkilötietonsa seurakunnan henkilörekistereistä,
pyytää rekisterinpitäjältä omien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sillä voi myös tietyin ehdoin peruuttaa suostumuksensa sekä pyytää omien tietojensa oikaisemista tai poistamista (lisätiedot lomakkeessa).