Hautajaiset

Seurakunta on tukena surun kohdatessa.

Kirkkoherranvirastossa sovitaan siunaustilaisuuden ja hautauksen järjestämisestä. Seurakunnalta voi varata samalla myös tilan muistotilaisuutta varten. Siunaustilaisuuden järjestelyistä sovittaessa sovitaan samalla tapaamisesta papin kanssa. Hautapaikka-asioissa palvelevat hautausmaanhoitaja sekä taloustoimisto.

Jokainen suree omalla tavallaan — joku yksin, toinen kaipaa kanssakulkijaa. Surun keskellä voi ottaa yhteyttä pappiin tai diakoniatyöntekijäänApua ja tukea -sivulla on tietoa Liedon seurakunnan sururyhmistä ja muista tuen kanavista.

Kristillinen usko tuo ihmisen katoavaisuuden keskelle toivon näköalan. Kaikki ei pääty kuolemaan; elämä jatkuu rajan tuolla puolen. Kristinuskon keskeisiä kulmakiviä on usko ylösnousemukseen ja iankaikkiseen elämään ovat kristinuskon vahvoja kulmakiviä. Niiden varaan on hyvä rakentaa, ja nojata.

Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kantavat iankaikkiset käsivarret. 5. Moos. 33:27

Liedon kirkon hautausmaa

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö