Seurakunnan nimikkolähetit
 

Kai ja Kristiina Ojala – Etiopia

Etiopiassa Suomen Lähetysseuran työntekijöinä ovat Ojalat: Kai Ojala on Suomen Lähetysseuran teologinen asiantuntija ja opettaa Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kirkon seminaarissa teologian opiskelijoita. Kristiina Ojala on Lähetysseuran Etiopian maatoimiston päällikkö.
Ojalat asuvat Addis Abebassa Naomi-tyttärensä kanssa.

Kristiina Ojala kertoo, että Pohjois-Etiopiassa, Dessiessä ja Kombolchassa on Suomen Lähetysseuran tuella rakennetut toimintakeskukset. Siellä syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret oppivat hyödyllisiä taitoja. Vaikeasti vammaisten lasten äidit saavat lapsensa kuntoutukseen ja voivat samalla tehdä itse jotain muuta. Orpotukihankkeen ansiosta sadat lapset ovat saaneet käydä koulua.

— Paikallisten työntekijöiden innovatiivisuus ja sitoutuneisuus vähempiosaisten auttamisessa ovat tehneet vaikutuksen. Tällaisessa on hienoa olla mukana!   
 

Kai opettaa tällä hetkellä hengellistä elämää tukevaa Spirituality-kurssia. Kurssilla on 52 oppilasta, jotka kaikki jo tavalla ja toisella tekevät töitä kirkolle. Kurssit käsittelevät sielunhoitoa, josta Kai Ojalalla on pitkä kokemus sekä sairaalasielunhoidon koulutus.

— Näistä on ollut nyt paljon hyötyä, vaikka Suomen ja Etiopian tilanteet eroavat kovasti toisistaan. Ihmisenä elämisen kysymykset ovat kuitenkin kaikkialla samanlaisia, kuvaa Kai. 

Seuraa Suomen Lähetysseuran työtä Etiopiassa – myös Ojalan perheen työtä ja kuulumisia: 


  Janne ja Ella Henriksson – Mongolia

Kasvokuvassa Janne ja Ella Henriksson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teemme Mongolian maaseudulla seurakuntatyötä, etenkin lapsi-, nuoriso- ja musiikkityötä. Kuljemme paikallisten kristittyjen rinnalla rukoillen ja arjen hetkiä yhdessä jakaen. Teemme seurakuntatyötä yhteistyössä Mongolian evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Tuemme paikallisia seurakuntia myös niiden Raamatun sanaan juurtumisessa ja lähetysnäyn ylläpitämisessä seurakuntavierailujen kautta. Seurakuntatyön lisäksi Janne tekee opettajankoulutukseen liittyvää projektityötä paikallisten opettajien opetustaitojen parantamiseksi.

Lähetysyhdistys Kylväjä aloitti työn Mongoliassa vuonna 1997 – ensimmäinen kristillinen Mongoliaan seurakunta perustettiin vuonna 1991. Kylväjän työn alkuaikoina kristittyjä oli noin 3000 (0,1% väestöstä).  Nykyisin määrä on arviolta 40 000–80 000. 

Kehitysyhteistyöhankkeiden tavoitteina on parantaa esimerkiksi liikuntaesteisten ja yksinhuoltajien asemaa Mongoliassa ja tukea heidän aktivoitumistansa osaksi yhteiskuntaa. Liikuntaesteisten elämänlaatua parannetaan esteettömän liikkumisen ja synnytysterveyspalvelujen edistämisen sekä koulutuksien kautta. Yksinhuoltajia autetaan työllistymään ja voimaantumaan antamalla heille yritys- ja ammattitaitokoulutusta ja psykologista tukea. Vuonna 2014 aloitetusta urheilulähetystyöstä vastaavat paikalliset kristityt vastuunkantajat. Urheilulähetystyö on osa seurakuntien tavoittavaa toimintaa ja toimii monelle siltana seurakuntaan. 
Lahjoita Henrikssonien työhön. 


 Humaira ja Cristopher John –  Kreikan diasporatyö 

Kasvokuvassa Christopher ja Humaira John.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teemme työtä urdu- ja hindikielisten parissa ja työ tavoittaa pakolaisia ja siirtolaisia muun muassa Intiasta, Bangladeshista, Pakistanista ja Nepalista. Tuhannet perheet tarvitsevat rukoustamme, tukeamme ja henkilökohtaista huolenpitoa. Teemme sielunhoitotyötä, diakonista avustamista sekä opetamme englantia. Pidämme jumalanpalveluksia ja raamattupiirejä. Autamme kohtaamiamme ihmisiä hätätilanteissa lääkärikäynneissä ja kaikessa missä voimme.

Lähetysyhdistys Kylväjä diasporatyö Kreikassa on aiemmin pakolaistyöksi kutsuttua työtä. Perheineen Kreikassa asuvat Johnit kertovat olevansa kertomassa evankeliumia niille, joita se ei ole aiemmin tavoittanut, tukemassa keskiaasialaisten parissa syntynyttä hengellistä liikehdintää. Resurssien rajoissa he vastaavat myös ihmisten aineellisiin tarpeisiin. Tukea Humairan ja Christopherin työlle.   


Markus ja Heidi – pakolaistyö Kreikassa

Kreikassa ovat myös Markus ja Heidi, Suomen Evankelis-Luterilainen Kansanlähetyksen (Sekl) lähetteinä.  Ensimmäiselle työkaudelleen tammikuussa 2020 lähteneiden Markuksen ja Heidin yhteisenä näkynä on lähetystyö vähiten tavoitettujen ihmisten parissa. 

Markus on pappi ja opettaa Raamattua pakolaisille. Uskonnon ja psykologian opettaja Heidi työskentelee naisten käsityökeskuksessa ja pitää raamatunopetusta naisille. Markuksen ja Heidin perheeseen kuuluu kolme tytärtä.

Pakolaisvirtojen myötä Kreikasta on muodostonut merkittävä lähetyskenttä. Monien pakolaisten on ollut lähes mahdotonta tutustua kristinuskoon kotimaassaan. Euroopassa siihen on tullut mahdollisuus, ja Kreikkaan saapuneiden pakolaisten keskuudessa Markus ja Heidi ovat nähneet, kuinka Jeesukseen tutustuminen on ollut monelle elämää mullistavaa. Juuri nyt Jumala tekee ihmeellisiä asioita Kreikassa pakolaisten parissa, ja Markus ja Heidi haluavat viedä evankeliumia ihmisille, jotka eivät sitä vielä ole kuulleet.


Helene ja Joona Toivanen – Myanmar 

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähetit Helena ja Joona Toivanen tekevät työtä Myanmarissa. Asuinpaikkana heillä on tällä hetkellä Thaimaan Bankokissa, koska tilanne Myanmarissa on sotilasvallankaappauksen takia erittäin levoton.

Meidät siunattiin lähetystyöhön vuonna 2019 ja lähetettiin Yangoniin, Myanmarin suurkaupunkiin. Myanmarissa on monta pientä itsenäistä luterilaista kirkkoa, joista jokainen palvelee omalla kielellään omaa etnistä ryhmäänsä.

Työskentelimme yhteistyössä pääosin yhden luterilaisen kirkon kanssa vuonna 2017 perustetussa Myanmarin luterilaisen teologian instituutissa. Nykyään Myanmarin muuttuneessa ja haastavassa sosio-poliittisessa tilanteessa etsimme paikallisten yhteistyökumppanien kanssa uusia yhteistyön muotoja. Työmme tavoite on tarjota luterilaisten kirkkojen tarpeisiin vastaavaa tukea teologisen koulutuksen kehittämiseksi.

Meidän työmme on kasvanut myös Myanmarin rajojen ulkopuolelle ja olemmekin tehneet yhteistyötä Thaimaan Luterilaisen kirkon kanssa sekä rakentaneet siltaa mahdolliseen yhteistyöhön Indonesiassa Pohjois-Sumatralla sijaitsevan luterilaisen kirkon kanssa.

Toivasten lähettikirjeiden kautta saa ajankohtaisia työkuulumisia Myanmarista. 

Helena ja Joona Toivasen työtä voit seurata myös heidän Facebook-tilillään.  


Helena Sandberg – Etiopia

Helena Sandberg on SLEY:n ruotsinkielisen sisarjärjestön SLEF:in (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland) lähettämänä Etiopiassa.

Yhteistyösssä Etiopian evankelisluterilaisen kirkon (EELC) kanssa Helena järjestää kirkon lapsi- ja nuorisotyön kursseja ympäri maata. Kursseilla tutustutaan siihen, mitä Raamatussa sanotaan lasten opettamisesta ja perehdytään lapsilähtöiseen oppimiseen, osallistaviin menetelmiin sekä ryhmädynamiikkaan. Kurssit ovat saaneet hyvän vastaanoton. Niihin osallistuu noin 25-30 henkilöä kerrallaan. Joukossa on projektityöntekijöitä, pyhäkoulunopettajia, nuoriso-ohjaajia, kuoronjohtajia, pappeja, evankelistoja ja esirukouksen johtajia. Opetusta saadaan myös heikoissa olosuhteissa olevien lasten hädän tunnistamiseen ja näiden lasten tarvitsemaan erityiseen tukemiseen. Sandberg on opiskellut amharan kieltä, mutta opettaessaan hän käyttää vielä englantia. Tulkki kääntää opetuksen amharan kielelle.   


Kari Tynkkynen – Viro   

Pastori Kari Tynkkynen toimii Virossa Haapsalun alueen, Kullamaan ja Miklin seurakuntien kirkkoherrana. Työnsä Virossa hän on aloittanut kesällä 2020. Työhön kuuluvat kaikki papin- ja kirkkoherran työtehtävät näissä seurakunnissa. Tynkkynen Evankelisen lähetysyhdistyksen (ELY) työntekijä. 

    


 

Lähetystyöä Myanmarissa

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähetit Helena ja Joona Toivanen kertovat työstään.

YouTube-video


YouTube-video