Poika taluttaa vuohia karussa maastossa.
Lähetys- ja kansainvälinen työ

Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Mark. 16:15

Lähetys- ja kansainvälinen työ on olennainen osa seurakunnan perustehtävää. Sen perusta on annettu Raamatun lähetyskäskyssä: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä. 

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt. 28:19-20

Lähetystyö on vaikuttamistyötä, rauhantyötä ja katastrofityötä. Mutta aina työn lähtökohta on Kristuksen pelastussanomassa, ihmisten oikeudessa kuulla Kristuksesta, tulla kohdatuiksi ja autetuiksi sekä saada toivoa. 


Käytännön lähetys- ja avustustyötä eri puolilla maailmaa toteuttavat kirkon eri lähetysjärjestöt. Liedon seurakunnalla on nimikko- tai yhteistyösopimuksia useiden järjestöjen kanssa: Suomen Lähetysseuran, Lähetysyhdistys Kylväjän, Evankelisen lähetysyhdistyksen, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen, Suomen Evankelis-Luterilaisen kansanlähetyksen, Medialähetys Sanansaattajien, Suomen Pipliaseuran, Suomen Ruotsinkielisen Evankeliumiyhdistyksen, Suomen Merimieskirkon sekä Kirkon Ulkomaanavun. 
 

YouTube-video

Lähetystyön ja kansainvälisen työn yhteyshenkilöt

diakoni, perhetyön diakoni, lähetys- ja kansainvälinen työ
Hyvättyläntie 19
21420 Lieto

lapsiperheet ja pariskunnat Liedon alueella, varamummo- ja -pappatoiminta

kappalainen
Auran kirkkoalue
Hyvättyläntie 19
21420 Lieto