Uutislistaukseen

Pauliina Uhinki-Suominen.

Uhinki-Suomisen kirkkoherran virka Henrikinseurakunnassa varmistui

22.12.2021 16.30

Liedon seurakunnan kappalaisen viranhaltijan Pauliina Uhinki-Suomisen valinta Turun Henrikinseurakunnan kirkkoherran virkaan on saanut vahvistuksen. 

Uhinki-Suomisen kirkkoherranvirka Henrikinseurakunnassa tuli vakinaiseksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. 

Uhinki-Suominen valittiin Henrikinseurakuntaan kirkkoherraksi toukokuussa 2019. Päätöksestä valitettiin tuolloin kuitenkin Turun hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus vahvisti Henrikinseurakunnan tekemän päätöksen, jolloin ratkaisuun tyytymätön hakija pyysi päätökseen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Korkein hallinto-oikeus teki asiassa ratkaisun 20.12.2021 ja hylkäsi valituslupahakemuksen todeten, ettei asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ole perusteita. 

Uhinki-Suominen on toiminut Liedon seurakunnan kappalaisena pitkään. Hänet valittiin kappalaisen virkaan 1.12.2005.