Uutislistaukseen

Fasadiltaan punasävyiset ja tyyliltään varhaisromanttiset urut arkkitehtitoimiston havainnekuvassa. Havainnekuva Liedon kirkon uusista uruista. Arkkitehtitoimisto Noan.

Liedon kirkon urut rakentaa Aleksander Schuke Orgelbau GmbH

17.12.2021 15.24

Liedon seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi Liedon kirkon peruskorjaushankkeen urkurakentajaksi saksalaisen Aleksander Schuke Orgelbau GmbH:n. 

Uudet urut ovat kaksisormioiset ja 24 (+1) -äänikertaiset. Ne rakennetaan varhaisromanttiseen tyyliin ja korkeatasoisiksi sekä laadullisesti että taiteellisesti. Urut ovat täysmekaaniset, ja pillistöt tulevat lattiatasolle rakennettavan jalustan päälle. Urakkaan kuuluu myös jalustan rakentaminen. Kirkon pääoven edustalle sijoittuvien urkujen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana. 

Urkuhankintaan on varattu kustannusarviossa 612 000 euron määräraha. Aleksander Schuke Orgelbau GmbH:n tarjous on 522 000 euroa (alv 0%).

Urkuhankinnan kilpailutus toteutettiin hankintalain alaisena kilpailuna, jossa hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Urkuhankinnan kilpailuttamisesta huolehti A-insinöörit Rakennuttaminen Oy. 

Valintakriteerinä oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, mikä tarkoittaa seurakunnan kannalta hinta-laatusuhteeltaan parasta. Tarjoavalta urkurakentajalta edellytettiin kokemusta vastaavanlaisista hankkeista ja selkeitä näkemyksiä projektin läpivientiin liittyvistä periaatteellisista ja taiteellisista tekijöistä. Tarjouksen arvioinnin vertailussa käytettävä pisteytys koostui 30 % kokonaishinnasta ja 70 % laadusta. Laatupisteet muodostuvat referenssisoittimesta, tarjousehdotuksesta ja toimitusajasta. 

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti seitsemän urkurakentamoa. Näistä kirkkovaltuusto päätti sulkea pois kolme, sillä ne eivät täyttäneet tarjouspyynnön ehtoja.  
 
Liedon kirkon peruskorjaustoimikunnan alainen urkutoimikunta tutustui kelpoisuusehdot täyttäneisiin urkurakentamojen tarjousehdotuksiin sekä referenssisoittimiin, jotka arvioitiin syys-lokakuun 2021 aikana.


Liedon Pyhän Pietarin kirkon urkurakentajan valinta kirkkovaltuuston 16.12.2021 pöytäkirjassa.