Uutislistaukseen

Alueelliseen keskusrekisteriin liitytään ensi vuoden alusta

23.9.2020 13.43

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 17.9.2020 esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Liedon seurakunnan liittymisen Turun alueellisen keskusrekisterin jäseneksi vuoden 2021 alusta lähtien.

Liedon seurakunta saa nimetä Turun alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokuntaan jäsenen ja tälle henkilökohtainen varajäsen, ensijaisesti viranhaltijoista. Jäseneksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle valittavaksi kirkkoherra Risto Leppästä, varajäseneksi hallintosihteeri Sari Koskea.

Liedon seurakunnan oli tarkoitus liittyä aluekeskusrekisteriin vasta vuoden 2022 alusta, jolloin Kirkkohallituksen linjauksen mukaan kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot on keskitettävä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Liedon seurakunnan on kuitenkin tarkoituksenmukaista aikaistaa keskusrekisteriin liittymistä Auran ja Liedon seurakuntien yhdistymisen tähden, jotta voidaan luontevasti organisoida kirkkoherranviraston ja taloustoimiston tehtäviä. Aluerekisteriin kuuluminen kustantaa seurakunnalle tämänhetkisen arvion mukaan noin 2,87 euroa/jäsen, eli Aura mukaan luettuna noin 52 000 euroa vuodessa.