Uutislistaukseen

Auran ja Liedon seurakunnilta pyydetään lausuntoa liitosaloitteesta

5.3.2020 08.59

Turun arkkihiippakunta 4.3.2020

Piispa Kaarlo Kalliala teki 1.11.2019 aloitteen Auran seurakunnan liittämisestä Liedon seurakuntaan. Tuomiokapituli päätti istunnossaan määrätä rovasti Pertti Ruotsalon tekemään selvitystyö Auran ja Liedon seurakuntien osalta sekä tekemään ehdotuksensa mahdollisesta seurakuntajaon muutoksesta.

Selvitysmies on jättänyt tuomiokapitulille selvityksensä, jossa ehdotetaan seurakuntajaon muutosta 1.1.2021 lukien siten, että Auran seurakunta liitetään Liedon seurakuntaan. Laajentuneen seurakunnan nimi olisi Liedon seurakunta ja alueena olisi Liedon ja Auran kunnan alueet. Auran kunnan alueella sijaitseva osa muodostaisi Auran kirkkoalueen. Auran seurakunnan henkilöstö siirrettäisiin Liedon seurakunnan palvelukseen. Mikäli liitos toteutuu esitetyllä tavalla, laajentuneen seurakunnan kirkkovaltuusto muodostetaan viimeksi toimitettujen vaalien perusteella. Aiesopimuksessa kuvataan tarkemmin liitoksen yksityiskohdat.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli pyytää Liedon seurakunnan kirkkovaltuuston ja Auran seurakunnan kirkkovaltuuston lausunnot piispan aloitteesta, selvitysmiehen esityksestä ja aiesopimusluonnoksesta 24.4.2020 mennessä. Kuultuaan kirkkovaltuustoja tuomiokapituli lähettää asiakirjat ja oman lausuntonsa kirkkohallitukselle, joka päättää seurakuntajaon muutoksesta. Tuomiokapituli käsittelee asiaa 13.5.2020 pidettävässä kokouksessa ja kirkkohallituksen tulee päättää asiasta viimeistään kesäkuussa 2020, jos liitos aiotaan toteuttaa 1.1.2021 lukien.