Uutislistaukseen

lisärakennusWEB_XL.jpg Liedon kirkko ja Leipähuone. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto NOAN

Liedon kirkkoon halutaan Leipähuone – kirkkovaltuusto hyväksyi Liedon kirkon muutossuunnitelmat

3.2.2020 17.14

Liedon kirkon peruskorjaus etenee. Seurakunnan kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 30.1.2020 muutossuunnitelmien hyväksymisestä.

Vaihtoehtoisia suunnitelmia oli aina kirkkovaltuustossa asti käsiteltävinä kaksi. Näistä kirkkovaltuusto päätyi yksimielisesti ja kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti valita Vaihtoehdon 1. Merkittävin ero kahdessa vaihtoehtoisessa suunnitelmassa on se, että Vaihtoehto 1:ssä kirkon itäpäätyyn, niin kutsutun pikkukirkon yhteyteen, rakennetaan uudisosa.

Leipähuoneeksi kutsuttu uudisosa on noin neljänkymmen neliön kokoinen, Liedon kirkon sakastin tavoin ulkoneva ja yhtäläinen osa. Vaikka se on yhteydessä itäpäädyn 1900-luvun alussa rakennettuun pikkukirkkoon ja sitä kautta kesiaikaiseen kirkkorakennukseen, se on kuitenkin keskiaikaisista rakenteista irti ja tarvittaessa vaikka purettavissa näitä vaurioittamatta.

Leipähuone mahdollistaa muun muassa nykyaikaisen keittiön ja esteettömän wc:n rakentamisen ilman, että esimerkiksi vesi- ja viemäröintitekniikkaa tarvitse viedä keskiaikaiseen kirkkosaliin. Leipähuone lisää myös merkittävästi kirkkotilan monikäyttöisuuden mahdollisuuksia ja lisää mahdollisuuksia käyttää kirkkoa entistä enemmän seurakunnan viikkotoiminnassa. Leipähuone voi esimerkiksi olla diakonian ruoka-avun jakelupaikka ja kohtaamispaikka.  

Liedon kirkon muutostöiden tavoitteena on esteetön, monikäyttöinen kirkkotila. Lattia saatetaan yhteen tasoon ja urkupari puretaan. Muutostöihin sisältyy uusien urkujen rakentaminen kirkon länsipäätyyn (jossa ne nykyisinkin sijaitsevat) sisäänkäynnin yhteyteen siten, että länsipäädyn ovista sisäänkulku tulee urkufasadin kautta. Kirkkoon tullaan siis ikään kuin musiikin läpi. Uusia urkuja on mahdollista soittaa myös kirkkosalissa, siirrettävältä soittopöydältä.  

Merkittäviä muutoksia kirkkosalissa ovat myös penkkien poistaminen ja kalustuksen uusiminen. Myös alttari uusitaan ja se sijoittuu nykyiseen paikkaansa nähden keskemmälle. Uutena kirkkosaliin tulee toteutettavaksi kastepuu. Sellaista ei Liedon kirkossa tähän asti ole ollut.    

Kirkon asehuoneeseen, joka Liedossa on totuttu mieltämään kirkon pääasiasialliseksi sisäänkäynniksi, tulee myös pieni wc-tila sekä muun muassa näyttelyvitriini.


Päätöksen tekee Kirkkohallitus


Kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen Liedon kirkon muutossuunnitelmat lähtevät eteenpäin, ensin Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin käsiteltäviksi. Tuomiokapituli käsittelee suunnitelmia istunnossaan 14.2.2020. Sen jälkeen muutossuunnitelmat menevät vahvistettaviksi Kirkkohallitukseen, jolla siis on asiassa lopullinen päätäntävalta.  

Museovirasto on jo antanut suunnitelmista oman lausuntonsa. Liedon kirkkoneuvosto käsitteli Museoviraston lausunnon kokouksessaan 21.1.2020, ja kirkkovaltuuston kokoukseen 30.1.2020 oli muutossuunnitelmia jo täydennetty rakennushistoriaselvityksellä, jota Museovirasto lausunnossaan peräänkuulutti.     

Lausunnossaan Museovirasto ei puolla uudisosan, Leipähuoneen rakentamista. Museovirasto katsoo, että uudisosa on arkkitehtonisesti vaikeasti sovittaa mittasuhteiltaan pieneen kirkkoon, eikä näe uudisosalle löytyvän luonnollista paikkaa. Lisäksi Museovirastoa huolettaa uudisosan sijoittuminen itäpäätyyn, koska itäpääty on kirkollisen perinteen mukaan arvokkain, sekä se, että uudisosan myötä kulkeminen kirkkorakennuksessa ja pihalla muuttuu rikkoen keskiaikaisen perinteen.    
 

Seurakunnan näkökulmasta Leipähuone on kuitenkin keskeinen osa kirkkotilan monimuotoisen käytön kokonaisuutta, kuten kirkkoneuvoston 21.1.2020 pöytäkirjassa todetaan.  Liedon kirkon tapauksessa siinä myös tiivistyy keskustelu kirkkotilan avautumisesta yhteisön keskukseksi. Liedon keskiaikainen kivikirkko on pieni ja siksi kirkkosali ei isomman kirkon tavoin mahdollista monimuotoisen käytön ratkaisemista kirkkotilan sisällä. Kokonaisarviossaan seurakunta siksi päätyikin uudisosan rakentamiseen. Se antaa parhaat mahdollisuudet rakentaa lietolaisia palvelevan tulevaisuuden kirkkotilan. 

Muutossuunnitelmissa esitetyt kirkon sisätilan perusratkaisut myös Museovirasto näkee mahdollisina. Nämä ovat Vaihtoehdoissa 1 ja 2 ovat hyvin samansuuntaiset. Kantaa Museovirasto ottaa näiden osalta muun muassa siihen, että alttaripöytä tulee kiinnittää pysyvästi calvario-ryhmän läheisyyteen ja että osa asehuoneeseen esitetyistä tiloista, kuten wc, sijoitettaisiin muualle.     

Liedon kirkon muutossuunnitelmat on laatinut arkkitehtitoimisto NOAN.
Voit tutustua suunnitelmiin tästä.

Lue lisää päätöksestä, Liedon kirkon muutostöiden taustasta ja Museoviraston lausunnosta Liedon kirkon muutossuunnitelmiin: kirkkovaltuuston 30.1.2020 pöytäkirja