Uutislistaukseen

Museovirasto ja kirkko haluavat yhdessä edistää kirkkotilojen monimuotoista käyttöä

16.5.2019 16.53

Turun arkkihiippakunta
 

Kirkkotilojen monimuotoinen käyttö on yksi tärkeä kirkon tulevaisuuden kysymys. Kirkot ovat seurakuntien arvokkaimpia rakennuksia ja kantavat mukanaan yhteisön muistia. Tulevaisuudessa seurakunnilla ei ole enää varaa ylläpitää sellaista kiinteistömassa, joka seurakuntien hallussa toistaiseksi on. Erilaisia toimintoja halutaan palauttaa kirkkotiloihin ja kirkkotiloja remontoidaan niin, että niiden monimuotoinen käyttö on mahdollista. Näin pyritään myös säilyttämään kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset hyvässä kunnossa.  


Museovirasto, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, Turun arkkihiippakunta ja Kirkkohallitus ovat valmistelleet Kirkkotila avautuu –seminaarin, jonka tavoitteena on avata keskustelu kirkkotilojen monipuolisesta käytöstä. Seminaarissa kuullaan Museoviraston, yliopiston ja kirkon edustajien puheenvuoroja sekä kuullaan, millaisia ratkaisuja kirkkotilojen uudistamisessa on tehty Ruotsissa. Esimerkiksi on nostettu ajankohtainen Liedon kirkon peruskorjaus, joka tulee toiminaan pilottina keskustelulle ja kokeilulle. Liedon keskiaikaisen kivikirkon remontin toteuttamisen lähtökohdaksi on otettu uuden ajattelun mukaiset periaatteet ja siksi myös seminaari toteutetaan Liedon kirkossa.

 

Kirkkotilojen monimuotoinen käyttö on evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuuskomitean mukaan avainasemassa, kun seurakuntien toimintakulttuuria uudistetaan. Kirkkohallituksen asettama työryhmä on valmistellut suunnitelman kirkkotilojen kehittämisestä yhteisön keskuksiksi yhteistyössä Museoviraston kanssa. Työryhmä pohti julkaisussaan Saman katon alle kirkkotilojen käyttöjä ja siihen liittyviä muutoksia teologisesta, yhteisöllisestä, taloudellisesta sekä kulttuuriperinnön ja lainsäädännön näkökulmista.

Kirkkotilan suojelulla ja vaalimisella on jo vuosisataiset perinteet, samalla tilojen käyttöä on aina sopeutettu kunkin ajan tarpeisiin. Tämän pohjalta yksi seminaarin suurista kysymyksistä on jatkuvuuden ja muutosten luonteva sovittaminen toisiinsa. Seminaarin tavoitteena on myös eri tahojen joustava yhteistyö.

Seminaari striimataan ja sen voi katsoa You Tubessa.

Seminaariohjelma verkossa.