Uutislistaukseen

Uuden toimitilan suunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto JMH OY

Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 16.8. 2017  Arkkitehtitoimisto JMH OY:n seurakunnan uuden toimitilan arkkitehtisuunnittelijaksi. Valinta tehtiin kolmen arkkitehtisuunnittelun tarjouskilpailuun osallistuneen toimijan välillä. Arkkitehtitoimisto JMH OY:n lisäksi tarjouksen ja alustavan luonnoksen uudesta toimitilasta jättivät Arkkitehtitoimisto Matti Takala Oy sekä Arkkitehtuuritoimisto Alex Oy.

Lisäksi kirkkoneuvosto valitsi A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n suunnitteluvaiheen rakennuttamistoimenpiteiden toteuttajaksi. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy on toiminut jo toimitilahankkeen esiselvitysvaiheen toteuttajana tehtävänään muun muassa tavoitehinta-arvioiden laskeminen arkkitehtisuunnittelukilpailun alustaville tilaluonnoksille.

Laskettujen tavoitehinta-arvioiden mukaan alustavien luonnosten neliökohtaiset rakennuskustannukset olisivat noin 3193–3444 € / brm2 (alv 0 %). Alustavissa luonnoksissa hahmoteltujen toimitilojen koko vaihteli 841–1059 brm2:iin.

Jottei investoinnin kokonaiskustannus kohoa liian suureksi tulee suunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota uudisrakennuksen tilatarpeisiin ja tarkoituksenmukaisuuteen. Koska kokonaiskustannuksen kannalta neliömäärän vaikutus on suuri, on suunniteltavan rakennuksen neliömäärää karsittava. Kirkkoneuvosto arvioi nyt toimitilatarpeen minimikooksi 500 m2.

Aikataulullisesti uuden toimitilan hankkeen on tarkoitus edetä niin, että suunnitteluvaihe on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana, rakentaminen vuonna 2018, valmistuminen 31.10.2018 mennessä ja käyttöönotto vuoden 2019 alussa.

Kirkkoneuvosto nimesi toimitilasuunnitelman hankesuunnitteluryhmän. Talouspäällikkö Markku Ilosen johdolla toimiva ryhmä toimii yhteistyössä valitun arkkitehtitoimiston sekä hanketta konsultoivan insinööritoimiston kanssa välittäen suunnittelutyön tueksi niitä näkökulmia ja tarpeita, joita seurakuntatyön toteuttaminen toimitilalta edellyttää.  Talouspäällikkö Ilosen lisäksi kirkkoneuvosto nimesi ryhmään seurakunnan luottamushenkilöistä Pentti Niemisen sekä työntekijöistä Outi Tukia-Takalan ja Johanna Hörkkö-Granön.

Kirkkoneuvoston kokouksen 16.8.2017 pöytäkirja luettavissa tästä.

23.8.2017 14.48