Uutislistaukseen

Motoristikirkon perinnettä vaalitaan – maltillisin kustannuksin 

Motoristikirkon kulkue kaupungin kadulla kärjessä johtopyörä jonka kyydissä ristinkantaja risteineen.

Motoristikirkon yli neljäkymmentävuotias perinne on Liedossa rakas ja vaalittu, muttei tänä päivänä aivan pulmaton. Siksi suuntaviivoja drive-in-messun tulevaisuuteen piirrettiin lokakuisessa kirkkoneuvostossa. Seurakuntapäättäjät kävivät aiheesta yhdessä keskustelua myös kirkkovaltuuston seminaaripäivässä syyskuussa. 


Ongelmia motoristikirkko-tapahtumalle aiheuttavat etenkin kohonneet kustannukset sekä monimutkaistuneet lupaprosessit ja lisääntyneet turvallisuusvelvoitteet. Tunnettu ja Lietoa myös näkyväksi tehnyt tapahtuma on myös osin kärsinyt inflaation: Se ei ole enää ainutlaatuinen, vaan motoristikirkkoja on nykyään ympäri Suomen seurakuntia, useita kymmeniä moottoripyöräilykauden aikana. Tapahtumaa on viime vuosina myös kritisoitu vastuullisen ympäristöajattelun näkökulmasta. 


Kirkkoneuvostossa tarkasteltiin erilaisia vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa tai korvata motoristikirkko. Lopputuloksena kirkkoneuvosto päätyi siihen, että tapahtumaa jatketaan, mutta järjestelyt tulee toteuttaa seurakunnan omalla alueella, paikallisin voimin ja talousarvion mukaisesti. Tällä hetkellä budjetissa osoitetut varat eivät ole riittävät kattamaan tosiasiallisia kustannuksia, jos järjestelyt toteutetaan samassa laajuudessa kuin on totuttu. Käytännössä kirkkoneuvoston päätös linjauksineen tulee vaikuttamaan etenkin paraati- (ja lupa)järjestelyihin, ja esimerkiksi messun musiikkiin.  

Kirkkoneuvosto puntaroi motoristikirkon tulevaisuusnäkyjä neljän vaihtoehdon kautta: Vallitsevan nykykäytännön mukaan, jossa paraatiajoon kokoontuminen Turkuun on oma ennakkotapahtumansa tai yhden kaupungin tapahtumana, jossa paraatin lähtö on oman seurakunnan alueella, tai motoristien kirkkopyhänä ilman paraatiajoa. Neljäs ehdotus oli korvata motoristikirkko jollakin muulla kutsuvalla keväisellä yleisötapahtumalla, kuten laadukkaalla ulkoilmakonsertilla. 


Lisää näistä vaihtoehdoista ja asiasta kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjassa 12.10. 2023

25.10.2023 13.24