Uutislistaukseen

Kirkkokokemuksia pyydetään Liedon kirkosta tehtävään kirjaan

Auringonvalossa kylpevä Liedon kirkon kastemalja, jonka vieressä palaa kynttilä. Taustalla etäämpänä näkyy ...

Liedon kirkon peruskorjauksesta ja muutostöiden vaikutuksesta on suunnitteilla kirja, ja tätä varten on meneillään kirkkokokemusten keruu.


Kirja kartoittaa ihmisten tilallisuuden ja pyhyyden kokemuksia kirkossa, ja taustamateriaaliksi toivotaan Liedon Pyhän Pietarin kirkolle kirjoitettuja kirjeitä heiltä, jotka ovat uudistetussa kirkkotilassa käyneet.

–  Kirkkorakennus tiivistää eletyn elämän, pyhyyden ja uskon muistot. Henkilökohtaiset tunnekokemukset tuovat kirjoitettavaan kirjaan ainutkertaisen ja arvokkaan näkökulman, kuvaa kirjaa koostava kirkkoherra Risto Leppänen.

Kirjoitusprojektiin viideksi kuukaudeksi siirtyvä Leppänen toivoo saavansa kirjeitä luettavakseen lokakuun alkuun mennessä. 

Nimettömän kirjeen voi lähettää Liedon seurakunnan verkkosivuilta osoitteessa liedonseurakunta.fi/kirje-liedon-kirkolle tai tuoda kirkkoon tai toimittaa kirkkoherranvirastoon.


Omista kokemuksista voi kirjoittaa vapaamuotoisesti, joskin halutessaan kirjeen laadinnassa voi hyödyntää valmiita apukysymyksiä. Verkkosivujen lisäksi apukysymykset löytyvät Liedon kirkon eteisestä.


Liedon kirkon uudesta ajasta kertova teoksen kustantaa Kirjapaja. 

25.8.2023 09.16