Uutislistaukseen

Kuulutus seurakuntavaalien ehdokasasettelusta

Seurakuntavaalien kampanjabanneri jossa punaoranssilla taustalla kampanjateeman sanat uskottu toivottu raka...

Liedon seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022,

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,

4) joka ei ole vajaavaltainen,

5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,

6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Liedon seurakunnan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9.00-13.00 sekä 15.9.2022 kello 9.00‒16.00.

Kirkkoherranviraston osoite on: Hyvättyläntie 19, 21420 Lieto.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Lieto 7.6.2022

Liedon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Ilkka Jokioinen

5.8.2022 14.46