TARVASJOEN KAPPELISEURAKUNTA JA KAPPELINEUVOSTO


Liedon emäseurakuntaan on 1.1.2015 lukien kuulunut Tarvasjoen kappeliseurakunta. Kappeliseurakunta on hengellisenä yhteisönä ja toimijana omaleimainen, mutta taloudellisesti emäseurakunnan alainen ja siihen sidoksissa. Tarvasjoen kappelineuvoston ohjesäännön mukaan Tarvasjoen kappeliseurakunta on jumalanpalvelusyhteisö. Kappeliseurakunnan tehtävänä on nimenomaan tukea Tarvasjoen alueen hengellistä elämää.

Kappeliseurakunnalla on oma kirkko, Tarvasjoen kirkko, ja oma kappalainen.

Kappeliseurakunnan oma hallintoelin on kappelineuvosto. Sen tehtäviin kuuluu kappelin hengellisen elämän ja toiminnan suunnittelu. Kappelineuvosto esittää kappeliseurakunnan toiminta- taloussuunnitelman kirkkoneuvostolle. Kappelineuvosto voi perustaa toimikuntia ja työryhmiä kappeliseurakunnan toimialaan kuuluvia tehtäviä varten. Kappelineuvosto valvoo seurakunnan omaisuutta kappeliseurakunnan alueella ja laatii omaisuutta koskevat esitykset ja aloitteet kirkkoneuvostolle. Kappelineuvostoa eivät sido emäseurakunnan kolehtimääräykset, vaan se tekee kirkkoneuvostolle esityksen kappeliseurakunnan kirkossa kerättävistä kolehdeista. Myös kappeliseurakunnan kappalaisen valinta on kappelineuvoston tehtävä. 

Kappelineuvoston ohjesääntö

 

TARVASJOEN KAPPELINEUVOSTO

Jäsenet (varajäsenet suluissa)

Sirkka-Liisa Frantti (Marita Saurén)
Matti Mäkitalo (Ensi Kulta)
Martti Heikkilä (Olli Lehtonen)
Aino Nurmi (Anna Järvinen)
Esa Mustamäki (Pertti Tenhunen)
Minna Mäkinen (Sisko Lehtonen)
Niiniaho, Outi, sihteeri, kappalainen

 

Kappelineuvoston tulevat kokoukset:

29.11.2017 klo 18

 

TIIMIT

Kappeliseurakunnan omat tiimit ovat merkittäviä toimijoita kappelin jumalanpalveluselämän ja muussa toiminnan järjestämisessä.  

 

DIAKONIATYÖN TIIMI
pj. Tenhunen, Pertti
Järvinen, Sanna
Mahlamäki, Sinikka
Mäntynen, Kyllikki
Pekkarinen, Hannu
Vainio, Maija
varajäsenet: Häkkinen, Sirkka ja Tamminen, Leena

YHTEISKUNTAVASTUUN TIIMI
pj. Kulta, Ensi
Aulio, Ulla
Isokangas, Eija
Laine-Vähätalo, Kristiina
Rastas, Jouni
Rekikoski, Kari
Varajäsenet: Saurén, Marita ja Saurén, Antti

LÄHETYSTYÖN TIIMI
pj. Saurén, Marita
Isotalo-Aaltonen, Raija
Lehtonen, Sisko
Saurén, Antti

Vyyryläinen, Inkeri
Varajäsenet:  Penttilä, Anneli ja Sisso, Eeva

KASVATUSTYÖN TIIMI
pj. Järvinen, Anna
Hirvensalo, Eliisa

Markko, Elina

Snell, Kirsi
Tähtinen, Terhi
varajäsen: Puustjärvi, Krista

MUSIIKKITYÖN TIIMI
pj. Mäkinen, Minna
Isotalo, Timo
Lehtonen Tiina
Markko, Juho
Mustamäki, Esa
Tenhunen, Raija
varajäsenet: Inkinen, Timo ja Koskinen, Pirkko

 

kappelineuvosto koolla
Kappelineuvosto koolla.