TARVASJOEN KAPPELISEURAKUNTA JA KAPPELINEUVOSTO


Liedon emäseurakuntaan on 1.1.2015 lukien kuulunut Tarvasjoen kappeliseurakunta. Kappeliseurakunta on hengellisenä yhteisönä ja toimijana omaleimainen, mutta taloudellisesti emäseurakunnan alainen ja siihen sidoksissa. Tarvasjoen kappelineuvoston ohjesäännön mukaan Tarvasjoen kappeliseurakunta on jumalanpalvelusyhteisö. Kappeliseurakunnan tehtävänä on nimenomaan tukea Tarvasjoen alueen hengellistä elämää.

Kappeliseurakunnalla on oma kirkko, Tarvasjoen kirkko, ja oma kappalainen.

Kappeliseurakunnan oma hallintoelin on kappelineuvosto. Sen tehtäviin kuuluu kappelin hengellisen elämän ja toiminnan suunnittelu. Kappelineuvosto esittää kappeliseurakunnan toiminta- taloussuunnitelman kirkkoneuvostolle. Kappelineuvosto voi perustaa toimikuntia ja työryhmiä kappeliseurakunnan toimialaan kuuluvia tehtäviä varten. Kappelineuvosto valvoo seurakunnan omaisuutta kappeliseurakunnan alueella ja laatii omaisuutta koskevat esitykset ja aloitteet kirkkoneuvostolle. Kappelineuvostoa eivät sido emäseurakunnan kolehtimääräykset, vaan se tekee kirkkoneuvostolle esityksen kappeliseurakunnan kirkossa kerättävistä kolehdeista. Myös kappeliseurakunnan kappalaisen valinta on kappelineuvoston tehtävä. 

Kappelineuvoston ohjesääntö

 

TARVASJOEN KAPPELINEUVOSTO

Jäsenet (varajäsenet suluissa)

Martti Heikkilä (Hannu Pekkarinen)
Anna Järvinen (Karoliina Koivisto)
Minna Mäkinen (Marita Saurén)
Matti Mäkitalo (Arto Tikka)
Aino Nurmi (Sirkka-Liisa Frantti)
Pertti Tenhunen (Esa Mustamäki)
Niiniaho, Outi, sihteeri, kappalainen

 

Kappelineuvoston tulevat kokoukset:

29.11.2017 klo 18

 

TIIMIT

Kappeliseurakunnan omat tiimit ovat merkittäviä toimijoita kappelin jumalanpalveluselämän ja muussa toiminnan järjestämisessä.  

 

DIAKONIATYÖN TIIMI
pj. 
Lehtinen, Satu
Mahlamäki, Sinikka
Marjomaa, Päivi
Mäntynen, Kyllikki
Pekkarinen, Hannu

Reinilä, Eija

Tamminen, Leena

Troberg, Ritva


varajäsenet:

YHTEISKUNTAVASTUUN TIIMI
pj. Kulta, Ensi
Haapanen, Hanna
Isokangas, Eija
Isotalo-Aaltonen, Raija
Rastas, Jouni
Tikka, Arto
Varajäsenet: Laine-Vähätalo, Kristiina ja Saurén, Antti

LÄHETYSTYÖN TIIMI
pj. Saurén, Marita
Frantti, Liisa
Juovanen, Arja

Penttilä, Anneli

Saurén, Antti

Äikää, Arja
Varajäsenet: 


KASVATUSTYÖN TIIMI
pj. Järvinen, Anna
Hirvensalo, Eliisa

Korpisalo, Tuuli

Markko, Elina

Puhakainen, Laura
Takala, Riikka
varajäsen: Mäkitalo, Matti ja Tähtinen, Terhi

MUSIIKKITYÖN TIIMI
pj. Mäkinen, Minna
Koskinen, Pirkko
Lehtonen, Tiina
Markko, Juho
Mustamäki, Esa
Tenhunen, Raija
varajäsenet: Inkinen, Timo ja Isotalo, Timo

 

kappelineuvosto koolla
Kappelineuvosto koolla.