TARVASJOEN KAPPELISEURAKUNTA JA KAPPELINEUVOSTO


Liedon emäseurakuntaan on 1.1.2015 lukien kuulunut Tarvasjoen kappeliseurakunta. Kappeliseurakunta on hengellisenä yhteisönä ja toimijana omaleimainen, mutta taloudellisesti emäseurakunnan alainen ja siihen sidoksissa. Tarvasjoen kappelineuvoston ohjesäännön mukaan Tarvasjoen kappeliseurakunta on jumalanpalvelusyhteisö. Kappeliseurakunnan tehtävänä on nimenomaan tukea Tarvasjoen alueen hengellistä elämää.

Kappeliseurakunnalla on oma kirkko, Tarvasjoen kirkko, ja oma kappalainen.

Kappeliseurakunnan oma hallintoelin on kappelineuvosto. Sen tehtäviin kuuluu kappelin hengellisen elämän ja toiminnan suunnittelu. Kappelineuvosto esittää kappeliseurakunnan toiminta- taloussuunnitelman kirkkoneuvostolle. Kappelineuvosto voi perustaa toimikuntia ja työryhmiä kappeliseurakunnan toimialaan kuuluvia tehtäviä varten. Kappelineuvosto valvoo seurakunnan omaisuutta kappeliseurakunnan alueella ja laatii omaisuutta koskevat esitykset ja aloitteet kirkkoneuvostolle. Kappelineuvostoa eivät sido emäseurakunnan kolehtimääräykset, vaan se tekee kirkkoneuvostolle esityksen kappeliseurakunnan kirkossa kerättävistä kolehdeista. Myös kappeliseurakunnan kappalaisen valinta on kappelineuvoston tehtävä. 

Kappelineuvoston ohjesääntö

 

TARVASJOEN KAPPELINEUVOSTO

Jäsenet (varajäsenet suluissa)

Martti Heikkilä (Hannu Pekkarinen)
Anna Järvinen (Karoliina Koivisto)
Minna Mäkinen, pj., (Marita Saurén)
Matti Mäkitalo (Arto Tikka)
Aino Nurmi (Sirkka-Liisa Frantti)
Pertti Tenhunen (Esa Mustamäki)
Niiniaho, Outi, sihteeri, kappalainen

 

Kappelineuvosto koolla Tarvasjoen seurakuntatalolla Minna Mäkisen johdolla.

TIIMIT

Kappeliseurakunnan omat tiimit ovat merkittäviä toimijoita kappelin jumalanpalveluselämän ja muussa toiminnan järjestämisessä.  


DIAKONIATIIMI
Pekkarinen, Hannu (pj.)
Hurme, Jani
Mahlamäki, Sinikka
Marjomaa, Päivi
Mäntynen, Kyllikki
Reinilä, Eija
Tamminen, Leena
Varajäsenet:


YHTEISKUNTATIIMI
Kulta, Ensi (pj.)
Haapanen, Hanna
Isokangas, Eija
Isotalo-Aaltonen, Raija
Rastas, Jouni
Tikka, Arto
Varajäsenet: Laine-Vähätalo, Kristiina ja Saurén, Antti


LÄHETYSTYÖN TIIMI
Saurén Marita (pj.)
Frantti Liisa
Juovanen Arja
Penttilä, Anneli
Saurén, Antti
Äikää Arja

Varajäsenet:


KASVATUKSEN TIIMI
Järvinen, Anna (pj.)
Hirvensalo, Eliisa
Korpisalo, Tuuli
Markko, Elina
Puhakainen, Laura
Takala, Riikka
Varajäsenet: Mäkitalo, Matti ja Tähtinen, Terhi

 


MUSIIKKITIIMI
Mäkinen, Minna (pj.)
Koskinen, Pirkko
Lehtonen, Tiina
Markko, Juha
Mustamäki, Esa
Tenhunen, Raija
Varajäsenet: Inkinen, Timo ja Isotalo, Timo 

 


 

Kappelineuvosto koolla Tarvasjoen seurakuntatalolla.
Kappelineuvosto koolla Tarvasjoen seurakuntatalolla.