Uutislistaukseen

Puheenjohtajisto yhdistymisneuvottelujen ohjausryhmään

17.12.2019 15.05

Auran ja Liedon seurakunnan yhdistymisneuvottelujen ohjausryhmään valittiin kirkkoneuvoston 28.11.2019 kokouksessa Liedon seurakunnasta kirkkoherra, talouspäällikkö sekä luottamuselinten puheenjohtajisto: kirkkovaltuuston puheenjohtaja (Seppo Mikkonen), kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja (Soili Leppänen) ja talous- ja kiinteistöhallinnon vastuuryhmän puheenjohtaja (Pentti Nieminen). Päätöksellä kumottiin samalla aiempi kirkkoneuvostossa 19.9.2019 tehty päätös, jossa jo nimettiin seurakunnan edustajat yhteistyö- ja seurakuntaliitosneuvotteluihin, ja ohjausryhmän kokoonpano nyt noudattaa selvitysmiehen toivetta.

Piispa Kaarlo Kalliala teki 1.11.2019 aloitteen Auran seurakunnan liittämisestä Liedon seurakuntaan. Sen jälkeen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli määräsi rovasti Pertti Ruotsalon selvitysmieheksi mahdollisen seurakuntajaon muutoksen valmistelemiseksi Auran ja Liedon seurakuntien alueella. Selvitysmies on pyytänyt nimeämään ohjausryhmän, johon kuuluvat viran puolesta kirkkoherra ja talouspäällikkö sekä maksimissaan kolme luottamushenkilöä.

Auran seurakunnan kirkkoneuvosto on 24.10.2019 lausunnossaan tuomiokapitulille todennut, että seurakunnan on lähitulevaisuudessa liityttävä yhteen toisen seurakunnan kanssa. Perusteina ovat olleet sekä taloudelliset että toiminnalliset näkökulmat.

Piispan aloite käynnistää prosessin, jossa liitosajatus tulee perusteellisesti selvitetyksi. Kirkkolain (13 luku 1 §) mukaan aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi voi tehdä seurakunnan kirkkovaltuusto tai kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto sekä tuomiokapituli tai piispa.

Selvitysmiehen tulee helmikuun loppuun mennessä tehdä asiasta esitys. Sen jälkeen Liedon ja Auran kirkkovaltuustot antavat lausunnon. Ne saatuaan tuomiokapituli päättää aloitteesta ja siitä, lähetetäänkö aloite sekä seurakuntien ja tuomiokapitulin lausunnot kirkkohallitukseen päätöksentekoa varten. Kirkkohallituksen päätös on tehtävä viimeistään kesäkuussa 2020, jos liitos halutaan voimaan 1.1.2021.

Kirkkoneuvoston 28.11.2019 pöytäkirja luettavissa tästä.