Seurakunnan toiminta poikkeusoloissa 

Poikkeusloissa seurakunnan tehtävät määräytyvät valmiuslain pohjalta. Liedon seurakunta noudattaa  16.3.2020  Suomen hallituksen antamia linjauksia sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen antamaa ohjeistusta.

Näiden mukaisesti poikkeusoloissa toteutetaan kirkolliset toimitukset, hautaan siunaamiset, kasteet, avioliittoon vihkimiset. Näissä saa osallistujia enintään kymmenen henkilöä. Hautaan siunaamisia suositellaan toimitettaviksi ulkona. Tätä ohjetta on tarkennettu 18.3. niin, että hautaan siunaamisissa voivat olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun 10 henkilön rajan.

Jumalanpalvelus pidetään vain seurakunnan pääkirkossa, Liedon kirkossa. Siihen osallistuvat vain seurakunnan pappi tai muu työntekijä sekä kanttori. Jumalanpalvelus toimitetaan sunnuntaisin klo 10 ja se lähetetään suorana YouTubessa kanavalla Liedon seurakunta, josta se on katsottavissa myös suoralähetyksen jälkeen.

Mitään muuta seurakunnan kokoavaa toimintaa ei toteuteta. Seurakunnan työntekijät eivät vieraile vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä, hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä eivätkä sairaaloissa, sillä poikkeusoloissa vierailut näissä ovat kielletty.
 

Seurakunnan työntekijöihin saa yhteyden puhelimitse ja sähköpostitse: 
työntekijöiden yhteystiedot:, mikäli esimerkiksi keskusteluapu on tarpeen. Viestiä voi laittaa myös sosiaalisen median kanavien kautta. Olemme läsnä Facebookissa ja Instagramissa: @liedonseurakunta 

Lisäksi seurakunnan diakoniatyöntekijät ovat tavoitettavissa keskustelua ja muuta apua varten arkisin klo 12–15 päivystyspuhelinnumerosta 050 3548 203. 

Liedon kirkkoherranvirasto palvelee arkisin klo 9–13 puhelimitse ja sähköpostitse, p. 050 413 7108, sähköposti: liedon.khranvirasto@evl.fi

Kirkon valtatakunnallinen Palveleva puhelin päivystää iltaisin klo 18–24 numerossa 0400 221 180. Kirkon keskusteluavun kaikki palvelut löytyvät verkkosivulta: keskusteluapua.fi