Uutislistaukseen

Työmaa Liedon kirkon ja tulevan Leipähuoneen paikasta. Leipähuoneen työmaa on jo odottamassa töiden alkua.

Leipähuoneen perustukset vielä tutkimustyön alle

28.1.2022 15.15

Liedon kirkon peruskorjaushankkeeseen sisältyvän lisäosan, Leipähuoneen, rakentaminen on aluillaan, mutta ennen varsinaisten rakennustöiden alkua tehdään vielä Museoviraston pyynnöstä rakennuspaikalla arkeologisia lisätutkimuksia. Näin varmistetaan, ettei rakennuksen alle jää dokumentoimatonta historiaa.  

Kaivaukset tapahtuvat maaliskuun alussa, ja niiden on arvioitu kestävän viikon. Tutkimusten toteuttaminen talviaikaan vaatii alueen suojaamisen ja lämmittämisen. Tätä varten se huputetaan ennakkoon. Kirkon itäpäätyyn, niin kutsutun pikkukirkon viereen tuleva huputus tehdään viikolla kuusi. 


Lisätutkimusten taustalla ovat rakennuspaikalla loppuvuodesta 2021 Museoviraston tekemät koekaivaukset, joissa tuli esiin viitteitä haudasta ja mahdollisesta kivirakenteesta. Näiden perusteella  
Museovirasto on määrittänyt jatkotutkimustarpeiksi löydösten dokumentoinnin ja alueen tutkimisen. Hupulla suojattavasta alue onkin siksi verrattain laaja varsinaiseen Leipähuoneen pinta-alaan nähden. 


Arkeologisista tutkimuksista vastaa arkeologi Heini Ynnilä Ark-byroo Oy:stä. 


Kun jatkotutkimukset päästään tekemään kevättalven aikana ei rakennustyön pitäisi sen takia viivästyä. Leipähuoneen rakentaminen alkaa välittömästi, kun arkeologiset tutkimukset on tehty. Tällä hetkellä varovainen arvio rakennustöiden kestosta on puoli vuotta. Rakennustyömaa on jo valmiiksi perustettu Liedon kirkon itäpäätyyn sen jälkeen, kun kirkon sisällä tehdyt muutostyöt marraskuussa 2021 valmistuivat. 

Leipähuoneen lisäksi kirkon peruskorjaushankkeeseen kuuluu myös kirkon ja kellotapulin julkisivuremontit sekä uusien urkujen rakentaminen. Urut toimittaa saksalainen urkurakentamo Aleksander Schuke. Tänään allekirjoitetussa urakkasopimuksessa on sovittu työn valmistumisesta siten, että uudet urut soivat Liedon kirkossa ensimmäisenä adventtina 2023.