Uutislistaukseen

Talousarvio 2022 reilut 123 000 euroa alijäämäinen

17.12.2021 14.34

Liedon seurakunnan Talousarvio 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2024 hyväksyttiin Liedon seurakunnan kirkkovaltuustossa 16.12.2021 esityksen mukaisesti.  

Talousarvio ja toiminta- ja taloussunnitelma on laadittu päivitettyjen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti ja Yhdessä-seurakuntastrategian pohjalta.

Talousarviossa varaudutaan seurakuntaelämän hitaaseen elpymiseen pandemiatilanteen jälkeen. Toimintatuotot ovat siinä yhteensä 324 000 euroa. Kiinteistöjen myyntivoittoja ei talousarvioesityksessä ole huomioitu.

Toimintakulut ovat yhteensä 4,01 miljoonaa euroa. Toimintakuluista 52 % koostuu henkilöstökuluista ja 29 % palvelujen ostoista. Toimintakulut laskevat verrattuna viime vuoden talousarvioon. Toimintakuluja on karsittu talouden tasapainotusohjelman mukaisesti. Suurimmat vähennykset muodostuvat kiinteistö- ja taloushallinnon henkilöstökustannuksista. 

Toimintakate talousarviossa on 3,68 miljoonaa euroa. Vuosikate ei riittää kattamaan talousarvion poistoja. Poistot ovat poikkeuksellisen suuret poistosuunnitelmanmuutoksen ja suurien investointien takia.  Kaikkiaan vuodelle 2022 varataan investointeihin 1,635 miljoonaa euroa. Suurimpana yksittäisenä investointina on Liedon kirkon peruskorjauksen keskeneräiset työt sekä Auran kirkon peruskorjaus. Kirkkojen investointimenot jakautuvat useammalle vuodelle. Investoinnit rahoitetaan seurakunnan rahavarallisuudella sekä kiinteistöjen myynnillä. Vuoden 2022 rahavarat pienenevät 1,341 miljoonaa euroa. 

Talousarviossa 2022 arvioidaan tilikauden alijäämäksi 123 416 euroa ja kirkollisverotuloksi 4,3 miljoonaa euroa.

Talousarvioesitys sisältää myös Liedon seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvioesityksen.

Talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2024 hyväksyminen Liedon seurakunnan kirkkovaltuustossa 16.12.2021.