Uutislistaukseen

Jumalanpalveluksia lukuun ottamatta koronapassi laajalti käyttöön

10.12.2021 16.02

Lounais-Suomen Aluehallintoviraston tuoreimmat koronarajoitukset tiukentavat myös seurakunnan koronalinjauksia.
Aluehallintovirasto antoi 9.12.2021 määräykseen kieltää Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.

Tämän määräyksen sekä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin seurakunnille 10.12. antaman ohjeistukseen perusteella seurakunnassa on laajalti käytössä koronapassi. Ulkopuolelle jäävät tästä jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset sekä hartaudet. Niissä kyse on uskonnonharjoittamisesta, jota ei lain mukaan ole mahdollista rajoittaa esimerkiksi koronapassivaatimuksella.  

Koronapassia ei myöskään käytetä, mikäli kyse on alle 20 osallistujan yleisötilaisuudesta tai lasten toiminnasta,sillä alle 16-vuotiailta ei koronapassia voida vaatia.   
 

Tiivistettynä Liedon seurakunnan toimintalinjaus on vuoden loppuun saakka seuraava: 

 • Koronapassi ei ole käytössä alle 20 henkilön yleisötapahtumissa tai kokoontumisissa
   
 • Koronapassia ei kysytä jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa eikä hartauksissa. Terveysturvallisuuden takaamiseksi näissäkin voidaan kuitenkin rajoittaa osallistujamäärää tilan perusteella.  Liedon seurakunnan kirkoissa, seurakuntataloilla ja -kodeissa noudatetaan näissä tilakohtaisia rajoituksia siten, että tiloissa sallitaan kolmasosa siitä väkimäärästä, joka normaalioloissa on niiden enin sallittu väkimäärä. Tarkemmat tiedot väkimäärän rajoituksista eri tiloissa saa kirkkoherranvirastosta ja ne kerrotaan myös jumalanpalvelusten tiedoissa tapahtuhtumasivuillamme
   
 • Koronapassi tarkistetaan yli 16-vuotiailta, mikäli on kyse tilaisuudesta, jossa osallistujia on yli 20 ja jossa ei ole kyse uskonnonharjoittamisesta.
   
 • Esimerkiksi Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksissa, konserteissa, myyjäisissä ja erilaissa joulujuhlissa on yli 16-vuotiaan esitettävä koronapassi.
   
 • Tapahtumakalenterimme tapahtumatiedoissa kerrotaan, mikäli tilaisuuteen tarvitaan koronapassi tai tapahtuman osallistujamäärä on rajoitettu.  
   
 • Vahva suositus on, että kaikkiin seurakunnan tilaisuuksiin osallistutaan vain koronarokotettuina ja -oireettomina. Suosituksena on myös maskin käyttö, hyvästä käsihygieniasta ja turvaetäisyyksistä huolehtiminen.