Uutislistaukseen

Koronapassi yli 50 henkilön sisätilaisuuksiin – uskonnonharjoittaminen rajoitusten ulkopuolella

20.11.2021 08.30

Koronpassin tultua yleisesti käyttöön, moni miettii, tarvitaanko koronapassia tultaessa kirkkoon tai muuhun seurakunnan  tilaisuuteen.  Seurakunnassa koronapassin käytön päälinjaukset muodotuvat siltä pohjalta,  onko kyseessä uskonnonharjoittaminen vai ei. 

Koronapassia ei käytetä, kun kyse on uskonnonharjoittamisesta (jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimittukset). Koronapassia ei käytetä alle 50 henkilön tilaisuuksista. 

Koronapassi tarkistetaan yli 16-vuotiailta, mikäli on kyse sisätiloissa järjestettävästä tilaisuudesta, jossa 
osallistuja on yli 50 ja jossa ei ole kyse uskonnonharjoittamisesta. Esimerkiksi Kauneimmissa Joululauluissa ja konserteissa tarvitaan koronapassi. 

Seurakunnan verkkosivujen tapahtumatiedoissa kerrotaan, jos koronapassi tarvitaan tai osallistujamäärä on rajoitettu. Neuvoa voi kysyä myös seurakunnan kirkkoherranvirastosta

 
Kaikkiin tilaisuuksiin suositellaan osallistumista vain koronarokotettuna ja -oireettomana. Suosituksena on 
myös maskin käyttö, käsihygieniasta ja turvaetäisyyksistä huolehtiminen. 


Menettelytavat perustuvat Lounais-Suomen Aluehallintoviraston 15.11.2021 tekemään päätökseen rajoittaa kokoontumisia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella sekä seurakuntien saamaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ohjeistukseen. 
Muutokset ovat mahdollisia, koronatilanteen ja viranomaisohjeistusten muutosten mukaisesti.