Uutislistaukseen

Havainnekuvassa sävyltään vaalea puualttari joka on muotokieleltään toisaalta pöytämäinen ja toisaalta alas... Havainnekuva alttarista: Arkkitehtitoimisto Noan

Liedon kirkon kalusteurakoitsijaksi Puusepänliike Hannes Oy

18.6.2021 18.50

Liedon kirkon peruskorjaushankkeen kalusteurakoitsijaksi valittu Puusepänliike Hannes Oy. Asiasta päätti Liedon kirkkovaltuusto kokouksessaan 16.6.2021. 

Kalusteurakka sisältää kirkkosalin irtokalusteet, muun muassa alttarin, polvistumisalttarit, kastemaljan sekä kirkon muihin tiloihin tulevat kiinteät kaapit ja ovet. 
Peruskorjaushankkeeseen kuuluvan kirkon lisäosan, niin kutsutun Leipähuoneen, kalusteet eivät sisälly tähän kalusteurakkaan.

Kalusteurakoitsija valittiin tarjouskilpailulla, kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintamenettelynä. Tarjouskilpailun valintakriteeri on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaisedullisin on tarjous, joka on seurakunnan kannalta hinta-laatusuhteeltaan paras. Soveltuvuusvaatimuksena tarjoavalta alusterakentajalta edellytettiin kokemusta vastaavanlaisista hankkeista ja selkeitä näkemyksiä projektin läpiviennin periaatteista. 

Tarjouksen arvioinnin vertailussa käytettävä pisteytys koostui 60 % kokonaishinnasta ja 40 % laadusta. Laatupisteet muodostuivat referenssikohteiden 
kalusteista, alttarin ja kastealttarin työselostuksesta sekä toimitusajasta. 
Kalustehankinnan kilpailuttamisen suoritti A-insinöörit Rakennuttaminen Oy, ja määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi rakennusliikettä. 

Liedon kirkon peruskorjaushankkeessa parannetaan kirkon monikäyttöisyyttä ja esteettömyyttä. Kirkon yhteyteen rakennettavaan lisäosaan sijoitetaan keittiö ja invawc. Peruskorjauksessa liitetään kirkon lämmitys kunnan kaukolämpöverkkoon ja sähköistys uusitaan. Peruskorjaushankkeen pääurakoitsija on Rakennustyöt Ville Kauppi Oy. Kirkon kalusteet eivät kuulu pääurakkaan.