Uutislistaukseen

Havainnekuva Liedon kirkon itäpäätyyn liitetystä  kuparinvärisestä, sakastin kanssa samankokoisesta lisäosa... Leipähuoneen havainnekuva. Arkkitehtitoimisto Noan.

Kirkkoneuvosto vetoaa kuntaan Leipähuoneen puolesta

31.3.2021 16.10

Liedon seurakunnan kirkkoneuvosto on lähestynyt Liedon kuntaa vetoomuksella Liedon kirkon yhteyteen suunnitellun lisäosan, niin kutsutun Leipähuoneen puolesta. 

Kirkkoneuvosto päätyi vetoomuksen lähettämiseen viikko sitten pitämässään kokouksessa keskusteltuaan Liedon peruskorjauksesta ja kunnassa vireillä olevasta Leipähuoneen poikkeamislupahakemuksesta. 

Kunnanhallitukselle ja maankäyttöpäällikölle osoitetussa vetoomuksessa muistutetaan, että  Leipähuone on välttämätön, jotta Liedon kirkon remontille asetetut tavoitteet täyttyvät. Kirkkotilasta on tarkoitus tehdä esteetön ja saavutettava, tasavertaisesti kaikkia seurakuntalaisia ja eri väestöryhmiä palveleva kokonaisuus. 


Perusteina vetoomuksessa mainitaan myös kirkkotilaan kohdistuvat tulevaisuuden tarpeet sekä kirkon peruskorjauksen sosiaalinen tavoite. Leipähuonetta tarvitaan, jotta kirkosta voi muodostua kohtaamis- ja levähdyspaikka ja jotta voidaan turvata palvelujen saatavuus. Alueen palvelujen tarve lisääntyy ja ikääntyvien määrä tulee kasvamaan, sillä Liedon kirkko sijaitsee sekä kunnan kehittyvällä keskusta-alueella että Aurajoen jokivarressa. Kirkko on näin osa Aurajoen kulttuurimaisemaa, myös valtakunnallista pyhiinvaellusreitistöä, ja sijaitsee jokialueella, jonka virkistys- ja luontokäyttöä on tarkoitus lisätä.  Vetoomuksessa kirkkoneuvosto ilmaisee haluavansa kirkosta kohtaamispaikan lietolaisille ja muille vaeltajille.


Kirkkoneuvosto katsoo lisäksi, että on sekä ekonomisesti että ekologisesti kestävää keskittää seurakunnan elämää aikaisempaa enemmän kirkkorakennukseen. Kirkko on pidettävä lämpimänä ympäri vuoden, ja sen ylläpitoon seurakunnan on välttämättä kohdistettava merkittävät taloudelliset resurssit. Vetoomuksessaan kirkkoneuvosto toteaakin, että kirkkotilojen parasta suojelua on niiden käyttäminen ja kehittäminen.

Vetoomuksessa ilmaistaan myös, että seurakunta on valmis hakemaan vielä myös asemakaavan muutosta, mikäli Leipähuoneen rakentaminen sitä edellyttää.

Liedossa 29.3.2021 päivätyn vetoomuksen ovat allekirjoittaneet kirkkoneuvoston puheenjohtaja Risto Leppänen,  varapuheenjohtaja Riina Kolkkala sekä kirkkoneuvoston jäsenet Teija Alipirjelä, Martti Heikkilä, Janne Ilmalahti, Markus Kaajalaakso, Leena Karvala, Pinja Länsikallio, Matti Mäkitalo, Pentti Nieminen, Timo Paavilainen, Oili Riikonen, Leena Tervahartiala sekä Liedon seurakunnan talousjohtaja Marika Ahola.