Uutislistaukseen

Neljä seurakunnan kirkkoa, Liedon kirkko talvella, Littoisten keväällä, Tarvasjoen kesällä ja Auran kirkko ...

Vuoden alusta Liedon seurakunta on neljän kirkon ja kahden kunnan seurakunta

30.12.2020 15.01

julkaistu seurakuntasivuilla Turun Tienoossa 26.11.2020
 

Vuoden alusta Liedon seurakunta laajenee, kun Auran seurakunta lakkaa ja yhdistyy Liedon seurakuntaan, Kirkkohallituksen kesäkuussa tekemän päätöksen mukaisesti. Jatkossa Liedon seurakunnan jäsenet ovat kahdesta eri kunnasta, Liedosta ja Aurasta. Seurakunnan nimestä muutos ei näy. Liedon seurakunta pysyy Liedon seurakuntana. 

Neljä kirkkoaluetta

 
Auran myötä seurakunnan jäsenmäärä kasvaa noin 3000 seurakuntalaisella, ja vuoden alusta Liedon seurakunnassa on siten seurakuntalaisia kaikkiaan reilut 18 000. Seurakunta saa neljännen kirkon, ja jumalanpalveluselämän ytimenä on jatkossa neljän kirkon myötä muodostuvat kirkkoalueet: Lieto, Littoinen, Tarvasjoki ja Aura. 


Kukin kirkkoalue saa oman nimikkopapin. Hän on alueen jumalanpalveluselämän yhdyshenkilö ja vastuukoordinaattori, ja myös alueellaan tavattavissa viikoittain. Jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia alueilla toimittavat yhtäläisesti kaikki seurakunnan papit. Aurassa kirkkoalueen pappina aloittaa kappalainen Harri Ruskeepää. Littoisten kirkkoalueen pappina on aiemminkin kyläkirkon toimintaa luotsannut seurakuntapastori Daniel Räsänen. Tarvasjoella jatkaa samoin siellä jo ”kappelin pappina” työskennellyt kappalaisen viransijainen Tuija Leeste.  Liedon kirkon jumalanpalveluselämää koordinoi seurakuntapastori Outi Tukia-Takala. Alkavana vuonna tosin tämän alueen jumalanpalveluselämän keskuksena on remontissa olevan kirkon sijasta Liedon seurakuntatalon Seuriskirkko.  

 
Kirkkoalueet eivät luontevasti täysin kata koko alueellisesti laajaa seurakuntaa – ulkopuolelle jää. On alueita, jotka ovat etäällä yhdestäkään kirkosta, ja alueita, joilla ollaan eri kirkkojen rajamailla. Vaikka kirkkoalueet jäsentävät seurakunnan toimintaa, työtä tehdään koko seurakunnan alueella. Yhdistymisen myötä Auran seurakunnan seitsemän työntekijää siirtyvät Liedon seurakunnan työntekijöiksi. Auran kirkkoherra Torsten Sandberg siirtyy Liedon seurakunnan kappalaisen virkaan ja diakoniatyön papiksi. Tuttuja kasvoja nähdään Aurassakin edelleen kerhoissa, kuorossa, muskarissa ja monessa muussa. Pääasiassa myös kaikissa kirkoissa on oma suntionsa. Kaikki työntekijät ovat kuitenkin samalla koko seurakunnan ja kaikkien kirkkoalueiden työntekijöitä. Läpi kirkkoalueiden ja koko seurakunnan vastuun lapsi- ja nuorisotyöstä, diakoniasta ja musiikkityöstä kantaa kunkin työalan vastaava työntekijä.  


Vahva vapaaehtoisvastuu

Ennen kaikkea kirkkoalueiden seurakuntaelämää rakennetaan katsoen pitkälle horisonttiin. Siitä perusajatuksesta, että tulevaisuuden kirkko on seurakuntalaisvastuun kirkko. Yksi keskeisimmistä edessä olevista asioista on muodostaa vapaaehtoisista toimintaryhmät kirkkoalueille. Aktiivisten vapaaehtoisten toimintaryhmät vahvistavat seurakuntalaisvastuuta kirkkoalueiden toiminnassa ja elämässä. 


Alueittain on punnittava, minkälaisia vapaaehtoisryhmiä seurakuntaelämä juuri siellä kaipaa. Kirkkoalueet ovat profiileiltaan erilaisia. Jossakin voi riittää yksi ryhmä, toisaalla kaivataan useampia. Esimerkiksi Tarvasjoki kantaa vahvaa, seurakunnan työalajakoa muistuttavaa tiimiperimää diakonian, lähetyksen, musiikin, kasvatuksen ja yhteiskuntatiimin vapaaehtoisineen. Littoisten kyläkirkon vapaaehtoiset puolestaan ovat toimineet vailla mitään organisaatiorakennetta.  Molemmat alueet ovat vapaaehtoisaktiivisuudestaan tunnettuja ja tunnustustakin saaneita.  


Toimintaryhmien perustaminen tapahtuu tammikuussa. Sitä ennen pyydetään Tarvasjoen kappelineuvostolta, Littoisten kyläkirkosta sekä Auran seurakunnasta toiveita ja näkemyksiä tarvittavista toimintaryhmistä.   


Laajentuessaan seurakunta ravistelee myös hallintorakenteitaan yhdenmukaisempaan ja keveämpään suuntaan. Vuoden alusta luovutaan kappeliseurakuntarakenteesta. Näin ollen Tarvasjoen status ei enää ole kappeliseurakunta eikä siellä ole kappelineuvostoa. Hallinnollinen päätäntävalta on jatkossa Liedon kirkkoneuvostolla ja kirkkovaltuustolla, yhdenvertaisesti ja alueesta riippumatta. 


Virastopalveluja Turun alueelliseen keskusrekisteriin 


Ensi vuosi tuo mukanaan muutoksen myös kirkkoherranviraston palveluihin, sillä vuoden alusta Liedon seurakunta kuuluu Turun alueelliseen keskusrekisteriin. Virkatodistukset ja avioliiton esteiden tutkinnat tehdään siellä. Asiointiaika Turussa osoitteessa Eerikinkatu 3 on korona-aikana arkisin klo 9−14. Sähköinen asiointi onnistuu ympäri vuorokauden. Linkit sähköiseen virkatodistuksen tilaamiseen sekä avioliiton esteiden tutkintaan löytyvät jatkossakin myös kotiseurakunnan verkkosivuilta.  


Seurakunnan tilojen vuokraus sekä kirkollisten toimitusten varaaminen tapahtuu edelleen kirkkoherranvirastosta. Kirkkoalueilla ei ole omia toimistoja, vaan koko seurakuntaa palvelee kirkkoherranvirasto Liedon keskustassa, Mestarintuvassa, osoitteessa Hyvättyläntie 19.  Palveluaika on arkisin klo 9–13. Koronan takia suositellaan asiointia puhelimitse tai sähköpostitse, p. 050 413 7108,  liedon.khranvirasto@evl.fi   

Vuoden alusta verkkosivujemme tapahtumatiedoista löytyvät ajantasaiset tiedot jumalanpalveluksista ja muusta toiminnasta koko seurakunnan alueella ja sivujen yhteystiedoista kaikki työntekijät. Muuten   verkkosivumme ja sosiaalisen median kanavamme päivittyvät uuteen kirkkoalueiden aikaan vähitellen ensi vuoden aikana. Viikoittaiset seurakuntatiedot julkaistaan paikallislehdissä, Turun Tienoossa ja Auranmaan Viikkolehdessä.   


Kuvat (alkaen ylhäältä vasemmalta): 
Liedon kirkko, Liedon seurakunnan kuva-arkisto
Littoisten kirkko: Tiina Aaltonen
Tarvasjoen kirkko: Eeva Sisso
Auran kirkko: Antti Partanen / Kaftor