Uutislistaukseen

Piispa Kaarlo Kalliala, Tiina Aaltonen ja Daniel Räsänen seisovat Littoisten Kyläkirkossa turvavälin päässä... Piispa Kaarlo Kalliala luovutti Littoisten Kyläkirkon jumalanpalvelusyhteisön rakentamiselle sekä Daniel Räsäselle ja Tiina Aaltoselle myönnetyn Arkkipooki-kunniakirjan Littoisten kirkossa neljäntenä adventtina, koronarajoituksia noudattaen.

Piispa Kalliala luovutti Arkkipooki-kunniakirjan Kyläkirkon Daniel Räsäselle ja Tiina Aaltoselle

21.12.2020 22.57

Littoisten kyläkirkossa vietettiin neljäntenä adventtisunnuntaina juhlava hetki, kun piispa Kaarlo Kalliala luovutti Arkkipooki-kunniakirjan kyläkirkon jumalanpalvelusyhteisön rakentamiselle ja kyläkirkon työntekijöille, pastori Daniel Räsäselle sekä projektityöntekijä Tiina Aaltoselle


Tunnustus myönnettiin jo keväällä, mutta korona-aika on viivästyttänyt luovuttamista. Nytkin juhlahetkeä vietettiin lyhyesti ja rajoituksia noudattaen, Littoisten kyläkirkosta striimattujen Kauneimpien Joululaulujen päätteeksi. Koko tilaisuus on nähtävissä Facebook-sivulla Kyläkirkko Littoisissa.    

Kerran vuodessa jaettava Arkkipooki-palkinto on Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuuston myöntämä tunnustus merkityksellisestä, ansiokkaasta ja innovatiivisesta työstä kirkon, hiippakunnan tai seurakuntien ja niiden jäsenten hyväksi. 


Kuten piispa Kalliala Kyläkirkossa pitämässään puheessaan selvitti, arkki paitsi viittaa arkkihiippakuntaan, myös tarkoittaa ensimmäistä, ja merenkulun sanastoa oleva pooki puolestaan viittaa tunnusmajakkaan, johonkin sellaiseen, josta ottaa opikseen ja jonka avulla muutkin voivat suunnistaa.


Varsinaisen Arkkipooki-palkinnon sai tänä vuonna Anna-Kaisa Siltanen, jonka kehittämää koululaisten taidekasvatusmenetelmä kirkkopolkua käytetään Salon seurakunnassa. Littoisten kyläkirkon lailla kunniakirjan sai Maskun seurakunta ja sen nuorisotyönohjaajat Hanna Hyvönen ja Kaisa Suikki seurakunnan ja alakoulujen yhteistyösuunnitelmasta. He vastaanottivat tunnustukset jo aiemmin syksyllä.

 
– Varsinaisen palkinnon lisäksi on ryhdytty jakamaan kunniakirjoja, koska hyvin paljon tehdään sellaista hyvää, joka ansaitsee tulla huomatuksi, palkituksi, ja myös muualla kopioiduksi, taustoitti piispa Kalliala.  


Sen, miksi Littoisten kyläkirkko sai tunnustusta, voi piispan mukaan nähdä Kyläkirkkoon tullessaan. 
– Kaikkein pimeimpänä hetkenä vuodesta yksi rakennus paistaa kuin lyhty, tuo ja luo ympäristöönsä valoa. 


Piispan mukaan ytimessä on se, miksi valoa on. Oleellista on valon jakaminen ja yhteys, toisen ihmisen ja samalla Jumalan kohtaaminen. Toisten kanssa ollessaan ihminen toteuttaa elämää siten kuin on tarkoitettu.   


Littoisissa vuoden 2019 alussa käynnistynyt Kyläkirkko-hanke on luotu asukkaiden esittämien toiveiden ja odotusten pohjalta. Sen myötä historiallisessa verkatehdasmiljöössä sijaitsevan Littoisten tehtaankirkon jumalanpalveluselämä on saatu parinkymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen herätettyä henkiin. Tehtaanmäkeen on lyhyessä ajassa onnistuttu vakiinnuttamaan viikoittainen, monimuotoinen ja avoin jumalanpalveluselämä ja sen osana monimuotoinen muu yhteisöllinen toiminta. 


Hankkeessa on vain kaksi työntekijää, ”kyläpappi” Daniel Räsänen ja projektityöntekijä Tiina Aaltonen. Kyläkirkko-hankkeessa heidän molempien työaikansa on osa-aikainen ja työkuvassa korostuu työalarajoja rikkova moniammatillisuus sekä vapaaehtoistoimintaa tukeva, valmentava ote. Vapaaehtoiset ovat hankkeessa keskeisinä vastuunkantajina ja seurakuntaelämän toteuttajina.