Uutislistaukseen

Kirkonkellojen käyttöönotto viivästyy kunnostustöiden takia

Näkyvissä iso kello, sen kannatuspuomi ja kiinnitykset.

Liedon kirkon kellotapulin ison kellon kiinnitykset ovat kunnostuksen tarpeessa. Kuva: Petri Korhonen / Suveko Oy

Liedon kirkon kellot ovat olleet poissa käytöstä parin viikon ajan kellojen soittojärjestelmän uusimisen takia. 
Linkki aiempaan uutiseen seurakunnan verkkosivuilla.

Alun perin soittojärjestelmän uusimistöiden arvioitiin kestävän parin viikon ajan. Työ kuitenkin viivästyy tästä arviosta, ison kellon puomissa ja kiinnityksessä ilmenneiden korjaustarpeiden takia. Tarkastuksessa kävi ilmi näiden vaativan useita erilaisia korjaustoimenpiteitä kellon turvallisen käytön takaamiseksi. 

Lisäkunnostustöistä huolimatta saattaa kuitenkin olla mahdollista, että kellotapulin pienet kellot saadaan käyttöön jo isoa kelloa aiemmin. Vaikka tämä toteutuisikin, kirkonkellot ovat joka tapauksessa poissa käytöstä pidempään kuin alun perin oli arvioitu.     

  
  

21.10.2020 10.06