Uutislistaukseen

Kappeliseurakunnan lakkauttaminen vuoden alusta – kuulemistilaisuus Tarvasjoella

25.9.2020 13.12

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessan 17.9.2020 esittää Tarvasjoen kappeliseurakunnan lakkauttamista. Tarvasjoen kappeliseurakunta ja kappelineuvoston ohjesääntö esitetään purettaviksi 1.1.2021 lukien. Kappeliseurakuntarakenteen purkaminen olisi luontevaa ensi vuoden alusta, kun Liedon seurakunta laajenee siihen yhdistyvän Auran seurakunnan myötä.

Asia etenee kirkkovaltuustoon ja päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Tarvasjoen kappelineuvosto voi antaa asiasta lausunnon kirkkoneuvostolle 2.10.2020 mennessä. Kirkkoneuvosto pitää kappelin lakkauttamisesta kaikille avoimen kuulemistilaisuuden. Se pidetään Tarvasjoen kirkossa torstaina 8.10.2020 klo 17.30 alkaen. 

Kirkkoneuvoston esityksessä käsiteltiin erilaisia vaihtoehtoisia seurakuntaelämän järjestämisen malleja tulevassa, Auran ja Liedon yhdistymisen myötä laajenevassa seurakunnassa. Kappeliseurakuntarakenteen lisäksi seurakuntatyötä voidaan järjestellä esimerkiksi aluetyömallin tai työalamallin kautta.  Aluetyömallissa voisi Liedossa muodostaa joko kylien, asutuskeskittymien näkökulmasta tai sitten kirkkorakennusten muodostamista alueista käsin. Työalamallissa seurakunnan nimeämät työalat, jumalanpalvelus, palvelu, lähetys, kasvatus, aikuistyö ja niiden vastuuryhmät tai tiimit koordinoisivat koko seurakunnan alueella tapahtuvaa seurakuntatyötä. Työalamallissa alueille ei nimettäisi yhtään työntekijää. Neljäs vaihtoehto jäsentää laajentuva Liedon seurakunta on kahden edellisen yhdistelmämalli. Siinä keskeisenä toiminnan järjestämisen muotona on työalamalli ja lisäksi jumalanpalveluselämään keskittyvät kirkkoalueet. 

Yhdistelmämallia voidaan pitää tarkoituksenmukaisimpana mallina järjestää seurakunnan toiminta, hallinto ja tukitoimet monesta eri tarkastelunäkökulmasta käsin. Se ottaisi parhaiten huomioon seurakunnan alueellisen tasapainon ja kirkkoalueiden vahvat, erilaiset omaleimaiset perinteet sekä kirkollisen elämän järjestämisen. Se olisi malleista hallinnollisesti selkein ja sen puolesta puhuisivat myös taloudelliset realiteetit sekä työyhteisön toimivuus. Seurakuntatyön järjestämisen eri malleista, niiden eduista ja eroista voi lukea lisää kirkkoneuvoston pöytäkirjasta 17.9.2020 § 132, jossa käsitellään Tarvasjoen kappeliseurakunnan lakkauttamista.   
  
Kirkkoneuvosto totesi myös, että mikäli Tarvasjoen kappeliseurakunta ja ohjesääntö lakkautetaan, kirkkoneuvosto nimeää työalojen ja kirkkoalueiden toiminnan tueksi luottamushenkilöistä, seurakuntalaisista ja viranhaltijoista koostuvia toimintaryhmiä ja määrää niiden tehtävät ja toiminta-ajan.