Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto pitäisi veroprosentin ennallaan

27.8.2020 10.45

Liedon seurakunnan kirkkoneuvoston päätti kokouksessaan 20.8. 2020, että kirkkovaltuustolle esitetään seurakunnan veroprosentiksi 1,35 vuodelle 2021.  Veroprosentti pysyisi siis ennallaan.  

Vuoden 2021 alusta Liedon seurakunta laajenee, kun Auran seurakunta tulee sen osaksi. Veroprosentti on yhteinen koko laajentuneen seurakunnan alueella. Auran seurakunnan nykyinen veroprosentti on 1,65 % ja Liedon seurakunnan veroprosentti on ollut 1,35 % vuodesta 2015.

Kirkkolain mukaan kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Verotulojen ennustaminen pandemiatilanteessa on haastavaa. Kirkkoneuvosto arvioi, ettei tällä hetkellä ole perusteltua korottaa veroprosenttia, vaan on seurattava talouden tasapainottamisen ja yhdistymisen synergiaetujen toteutumisen vaikutuksia seurakunnan talouteen. Vuoden 2019 tilinpäätös oli Liedon seurakunnalla ylijäämäinen.

Kirkkoneuvoston 20.8.2020 pöytäkirja verkossa.