Uutislistaukseen

Auran seurakunta liitetään Liedon seurakuntaan

12.6.2020 15.20

Kirkkohallitus päätti, että Auran seurakunta liitetään Liedon seurakuntaan 1.1.2021 alkaen. Laajentuneen seurakunnan nimi on Liedon seurakunta ja alueena nykyisten Liedon ja Auran kuntien alueet.

Piispa Kaarlo Kalliala teki 1.11.2019 aloitteen Auran seurakunnan liittämisestä Liedon seurakuntaan. Tuomiokapituli määräsi rovasti Pertti Ruotsalon tekemään selvitystyö Auran ja Liedon seurakuntien osalta sekä tekemään ehdotuksensa mahdollisesta seurakuntajaon muutoksesta.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli pyysi Liedon seurakunnan kirkkovaltuuston ja Auran seurakunnan kirkkovaltuuston lausunnot piispan aloitteesta, selvitysmiehen esityksestä ja aiesopimusluonnoksesta. Tuomiokapituli käsitteli omalta osaltaan asian 13.5.2020 pidetyssä kokouksessaan ja kirkkohallitus teki asiasta päätöksen kokouksessaan 9.6.2020.