Uutislistaukseen

Jumalanpalveluksiin ohjeet koronan varalle – esimerkiksi kättelystä pidättäydytään

4.3.2020 13.00

Jumalanpalvelusten toimittamisessa kiinnitetään erityistä huomiota tiettyihin toimintatapoihin ja noudatetaan erityisohjeita, joilla varaudutaaan koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen ja torjuntaan. Suositeltavat menettelymallit perustuvat Kirkkohallituksen seurakunnille antamiin ohjeisiin. 

Esimerkiksi kättelemisestä pidättäydytään, myös muissa tilaisuuksissa kuin jumalanpalveluksissa,  ja huomiota kiinnitetään muun muassa ehtoollisen jakamisen ja kolehdin keräämiseen tapaan ja hyvään hygieniaan näissä. 

Tilojen hygieniaan ja siivoukseen kiinnitetään tehostetusti huomiota.  Paikallisten ja alueellisten terveysviranomaisten ohjeita seurataan ja niiden mukaan esimerkiksi jäädään tarvittaessa pois työstä ja tautiepäilyssä otetaan yhteyttä julkiseen terveydenhuoltoon.  

Seurakunnan on toiminnassaan tiedostettava, että jumalanpalveluselämään osallistuu ihmisiä, jotka kuuluvat koronavirustartunnan riskiryhmään (ikääntyneet ihmiset ja ihmiset, joilla on pitkäaikainen sairaus). Kirkkohallitus ohjeistaakin myös jumalanpalveluksia toimittavia vapaaehtoisia jäämään pois tehtävistä, jos tietyt koronavirusriskin kriteerit täyttyvät.  

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten hoitaminen kaikissa olosuhteissa on keskeinen osa kirkon tehtävää. Mahdollisessa epidemiatilanteessa jumalanpalveluselämän tarve korostuisi, ja samalla sen toteuttaminen olisi oleellisesti haastavampaa kuin normaalioloissa ja yhteiset tilaisuudet myös riski.

Mahdollisissa poikkeusolosuhteissa voitaisiin turvautua kokoontumisten sijasta sähköisesti välitettäviin jumalanpalveluksiin. Kirkkohallituksen ohjeistus muistuttaa myös siitä, kuinka toimittaisiin, jos poikkeustilassa palvelus pitäisi yllättäen toimittaa ilman pappia tai muita työntekijöitä.