Uutislistaukseen

YVLukkari_M_750x500px_S.jpg

Yhteisvastuu 2020 tukee vanhemmuutta Suomessa ja maailmalla

31.1.2020 16.31

Yhteisvastuu käynnistyy sunnuntaina 2.2.2020. Suomessa vanhemmuutta tuetaan yhteisvastuuvaroilla yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Maailman katastrofialueille avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. Tutkimusnäyttö osoittaa, että lapsen ja vanhemman välinen myönteinen suhde edistää lapsen kokonaiskehitystä.

Vanhemman yksinäisyys, stressi ja sosiaalisen tuen puute ovat riskitekijöitä lapsen myönteiselle kehitykselle. Tuen tarpeellisuudesta huolimatta monien vanhempien kokemus on, että he saavat liian vähän sosiaalista tukea ja huonosti apua vanhemmuuteen liittyviin haasteisiin. Toisaalta vanhempien stressiin liittyvät tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen tuki auttaa vanhempia ja tukee koko perheen terveyttä erityisesti silloin, kun vanhemmilla on haasteita arjessa.

Tutkimuksessa nelivuotiaiden lasten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista lähes kaikki vanhemmat kaipaavat tukea lapsiperhepalvelujen ammattilaisilta, mutta tuen tarve jää usein kertomatta. Näin on etenkin silloin, kun tuen tarve liittyy vanhemman omaan jaksamiseen. Lisähaaste on, että lasten kasvaessa kouluikään vanhemmuuden tuki vähenee oleellisesti.   

Kulttuuriimme kuuluu vahva yksin selviämisen pyrkimys, jonka myötä oletamme, että vanhemmat selviävät ilman apua. Näin ei kuulu olla! Vanhemmuus on maailman tärkein työ, ja siihen kuuluu saada tukea ajoissa.

40 prosenttia nyt kerättävän Yhteisvastuun tuotosta jää Suomeen. Puolet kotimaan osuudesta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimenpiteisiin seurakunnissa.

Toinen puolikas kotimaahan jäävästä tuotosta käytetään vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta vahvistaviin, kynnyksettömiin tukitoimiin eri puolilla Suomea. Kumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Tukimuodot käynnistyvät vuoden 2021 alusta eteenpäin.

Erityisesti kaivataan lisää matalan kynnyksen apua vanhemmuuden arkeen. Monista arjen haasteista selviää, jos on toimivia verkostoja, ystävien ja läheisten tukea. Yhteisvastuun tuotolla tuotettava tuki voi olla esimerkiksi vertaistukea vanhemmalle, perheen yhteinen harrastusmahdollisuus tai luotettavan aikuisen tuki kuormittuneille perheille.

60 prosenttia Yhteisvastuun tuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Tänä vuonna apu keskittyy erityisesti naisten ja äitien koulutukseen ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamiseen.

2020 Yhteisvastuu juhlii 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan. Tänäkin keväänä Yhteisvastuun kymmenet tuhannet vapaaehtoiset kerääjät kulkevat ovilla ja tapahtumissa keräyslistojen ja -lippaiden kanssa. Aktiivisin keräyskausi on helmi–huhtikuun aika, mutta keräyslupa on voimassa koko vuoden. Yhteisvastuukeräykseen osallistuvat kaikki Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat, ja sen suojelijana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Keräyksen esimies vuonna 2020 on arkkipiispa Tapio Luoma.

Yhteisvastuun avajaisjumalanpalvelus Turun tuomiokirkosta lähetetään Yle TV1 -kanavalla sunnuntaina 2.2. klo 10.00. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön keräyksen avauspuhe lähetetään 2.2. Yle TV1:ssä kello 12.03.

Lisää aiheesta:yhteisvastuu.fi