Uutislistaukseen

Seurakuntaan määräaikainen talousjohtaja

20.12.2019 09.10

Liedon seurakuntaan haetaan määräaikaista talousjohtajaa. Kirkkovaltuusto hyväksyi määräaikaisen talousjohtajan viran johtosäännön kokouksessaan 11.12.2019 ja kirkkoneuvosto päätti saman päivän kokouksessaan käynnistää rekrytoinnin. Kirkkoherra valtuutettiin huolehtimaan. Päätöksen virkaan valittavasta tekee kirkkoneuvosto.

Viran kesto on enintään viisi vuotta. Pääsääntöisesti tehtävää varten perustetaan virka. Perustelluista syistä tehtävänhaltija voidaan kuitenkin ottaa virkaan ilman, että tehtävää varten perustetaan virka. Määräaikaisen talousjohtajan viran tarvetta selittävät useat strategiset ja keskeisesti taloushallintoa koskevat haasteet, joita seurakunnalla on edessään lähitulevaisuudessaan. Näitä ovat muun muassa kiinteistö- ja maakaupat, taloushallinnon ja kiinteistötoimen tehtävien organisoiminen, rovastikunnallinen hanke yhteisestä taloustoimistosta, mahdollinen seurakuntaliitos, talouden tasapainottamisohjelma, henkilöstösuunnittelu sekä kirkkoneuvoston (KN 10.10.2019 § 185) kirjaamien eri sääntöjen ja suunnitelmien ajantasaistaminen. Näistä ja muutosjohtamisesta huolehtiminen edellyttää valmiuksia, joita ei ole, mikäli taloustoimistossa on vajaat resurssit, johtava viranhaltija on virkavapaalla tai toimii osa-aikaisena.

Kirkkovaltuuston pöytäkirjassa 11.12.2019 määräaikaisen talousjohtajan virasta.