Uutislistaukseen

Seurakunta valmistelee kiinteistöistä ja asunto-osakkeista luopumista

19.12.2019 11.51

Seurakunta alkaa valmistella eräiden asunto-osakkeiden, kiinteistöjen ja maiden myyntiä. Näitä ovat Aseman seurakuntakoti, metsäalueet, Karjatien ja Hyvättyläntien asunto-osakkeet, Tarvasjoen pappilan ympäristön maa- ja metsäalue sekä Tarvasjoen asuinkiinteistö (Koskiranta). Myös Liedon pappilasta ja sen pihapiiristä luopuminen on arvioitava ja luovuttavien listalla on samoin myös niin kutsuttu Pappilanmaa, eli pappilaan nähden Hyvättyläntien toisella puolella oleva rakentamaton maa-alue sekä  pappilan ja Mestarintuvan välinen rakentamaton maa-alue.

Vähäisellä käytöllä olevista kohteista luovutaan perusteena laadukkaan seurakuntaelämän ja maltillisen veroprosentin turvaaminen tulevaisuudessa koko seurakunnan alueella. Kirkkoneuvostossa todettiin, että kunkin kohteen osalta myyminen tulee erikseen hallinnon tapauskohtaiseen harkintaan ja päätettäväksi. Luopumisen täytyy tapahtua hallitusti. Työaloilla tulee olla aikaa varautua muutokseen ja seurakunnan häiriötön toiminta täytyy turvata. Pappilasta lienee järkevää luopua vasta kirkon ja seurakuntatalon peruskorjauksen valmistuttua. 

Kiinteistöistä luopumista on käsitelty tänä vuonna seurakunnan talousseminaareissa sekä taloushallinnon vastuuryhmän kokouksissa. Vuoden aikana on jo luovuttu Loukinaisten vuokratilasta ja myyty Karjatien huoneisto-osake. Myös Liedon Palvelukeskuksessa olevista Poukaman vuokratiloista on tarkoitus luopua ja Tarvasjoen pappila on parhaillaan myynnissä.

Hallinnollisesti on omaisuudesta luopuminen jatkossa seurakunnille helpompaa, kun omaisuuden myymistä koskevat alistussäännöt kevenevät uuden kirkkolain ja -järjestyksen myötä. Lakimuutokset astuvat voimaan vuoden 2020 aikana ja niiden säännösten perusteella seurakunnan on mahdollista myydä omaisuuttaan omalla päätöksellä. Asunto-osakkeiden osalta päätösvalta on kirkkoneuvostolla ja maa-alueiden sekä kiinteistöjen osalta kirkkovaltuustolla. Kirkkorakennuksista ja hautausmaa-alueista luopuminen on jatkossakin edelleen alisteista, eli niistä päätäntävalta on Kirkkohallituksella.

Tähän ja muihin kirkkoneuvoston päätöksiin voi tutustua kirkkoneuvoston 28.11.2019 kokouspöytäkirjan kautta.