Uutislistaukseen

Talousarvio hyväksyttiin lähes 450 000 euroa alijäämäisenä

17.12.2019 15.43

Liedon seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion 2020 kokouksessaan 11.12.2019. Seurakunnan talousarvio on poistojen jälkeen alijäämäinen 448 532 euroa. Toimintakuluja kasvattaa erityisesti kasvanut poistopohja, muun muassa seurakunnan uuden toimitilan Mestarintuvan aiheuttaman poistojen nousun vuoksi.

Tulevina vuosina on kaikilla työaloilla karsittava kuluja, jotta talous saadaan pysymään tasapainossa. Jo talousarviokäsittelyn kirkkovaltuustolle valmistellut kirkkoneuvosto kiinnitti huomiota talouden tasapainottamisen tarpeeseen ja halusi siitä myös lisättävän maininnan talousarvion perusteita käsittelevään lukuun. Talousarviossa on huomioitava, että 2020-2022 vuosikate ei riitä poistojen kattamiseen vaan tilikausien alijäämä muodostuu suureksi. Lähivuosina on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Niukkeneva taloustilanne vaatii keväällä 2020 aikaisempaa tarkempia ohjeita työaloille tulevia talousarvioita valmisteltaessa sekä vähäisellä käytöllä olevan omaisuuden järkevää realisoimista.

Huomioitava on myös, että seurakunnalla on edelleen Mestarintuvan toimitilan valmistuttuakin merkittäviä investointihankkeita. Vuonna 2020 alkavat Liedon kirkon muutostyöt, seurakuntatalon vesikaton korjaus ja Halssin vanhan majoitusrakennuksen peruskorjaus luovat omat haasteensa sekä rahoitukseen että toimintaan. Rahoittamalla investointihankkeita maltillisesti vieraalla pääomalla varmistetaan rahoituksen riittävyys ja säästöjen säilyminen. Talousarvion rahoituslaskelmasta ilmenee lähivuosien rahavirtojen kehitys tarkemmin.

Talousarviossa 2020 on verotulojen määräksi ennustettu 1,5 %:n kasvu Verohallinnon antamaan tämän vuoden verotuloennusteeseen (3.459.040 euroa) nähden. Verotulojen ja valtionrahoituksen yhteenlaskettu tulo on vuoden 2020 talousarviossa 3 888 288. Kuluvan vuoden vastaava arvio on 4 114 214 euroa.

Talousarvioon 2020 voi tutustua tästä.