Uutislistaukseen

Välineitä kirkkotilapohdintoihin – tapausesimerkkinä Liedon kirkon remontti

14.2.2019 13.25

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli hyväksyi istunnossaan 13.2.2019 seurakuntapastori  Outi Tukia-Takalan ylemmän pastoraalin työn kirkkotilan monipuolisesta käytöstä tapausesimerkkinä Liedon Pyhän Pietarin kirkon remontti.

Tukia-Takalan työssä selvitetään, millaisia ratkaisuja kirkkotilojen uudistamisessa on tehty Ruotsissa. Toiseksi siinä kuvataan, miten seurakuntalaisia on osallistettu kirkkotilan monipuoliseen käytön suunnitteluun Liedossa. Lisäksi työ antaa konkreettisia ehdotuksia siitä, millaiset muutokset palvelisivat Liedon kirkon monipuolista käyttöä.

Liedossa remonttihanke on laajentunut hallinnon päätöksenteosta yhteiseksi matkaksi, jossa seurakuntalaisilta ja päättäjiltä on kysytty heidän odotuksiaan ja remonttihankkeesta on käyty vuoropuhelua myös Museoviraston ja tutkijoiden kanssa. Työssä Outi kuvaa sitä, millainen vaativa muutosjohtamisen tilanne keskiaikaisen kirkon remonttihanke on. Liedossa muutosjohtamisen keskeisiksi välineiksi on ymmärretty osallistaminen, viestintä sekä erilaiset kokeilut.

Liedon seurakunnan kirkkoremonttihanke osuu aikaan, jolloin Suomessa laajasti pohditaan kirkkotilojen tulevaisuutta ja muutostarpeita.

Kirkkotilojen monimuotoinen käyttö on nostettu keskeiseen rooliin tulevaisuuskomitean mietinnössä, joka korostaa, että kiinteistöjen tulevaisuus on ennen muuta toiminnallinen kysymys, vaikka siihen liittyykin paljon taloudellisia kysymyksiä. Kirkkotilateemaa ja siihen liittyviä jumalanpalveluselämän toimintakulttuurisia muutoksia käsitellään myös vuoden alussa alkaneessa Turun arkkihiippakunnan kaksivuotisessa hankkeessa.

Turun arkkihiippakunnan seurakunnissa joudutaan pohtimaan tulevina vuosina mielekästä kiinteistöjen käyttöä. Useista rakennuksista tullaan luopumaan ja toimintoja tullaan keskittämään yhä enemmän kirkkotiloihin. Tukia-Takalan työ antaa hyviä välineitä seurakuntien pohdintoihin uudessa tilanteessa.

 

Tutustu Outi Tukia-Takalan ylemmän pastoraalitutkinnon kehittämishankkeen raporttiin Kirkkotilan monipuolinen käyttö – Tapausesimerkkinä Liedon keskiaikaisen kirkon remontti.