Uutislistaukseen

Uuden toimitilan tekee Pöytyän Rakennus Oy

Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 31.5.2018 seurakunnan uuden toimitilan rakentajaksi Pöytyän Rakennus Oy:n. Samalla kirkkovaltuusto hyväksyi uudisrakennuksen tarkentuneet rakennuspiirustukset. Niiden mukaisesti uuden toimitilan kokonaisala on 623 m². Lisäksi rakennetaan erikseen 57,5 m²:n tekninen tila. Urakoitsijan valinnan yhteydessä kirkkovaltuusto päätti varata toimitilahankkeelle 2,8 miljoonan euron määrärahan.

Kirkkovaltuusto teki aiemmin, lokakuussa 2017, toimitilahanketta koskevan rakennuspäätöksen Vanhan seurakuntatalon paikalle rakennettavasta erillisrakennuksesta. Tuolloin arvioidun tilatarpeen mukaan uudisrakennuksen pinta-alaksi määrättiin 500 m² ja investoinnin kokonaisarvoksi kaksi miljoonaa euroa.

Hilmassa kilpailutetusta toimitilahankkeesta jätti urakkatarjouksen määräaikaan mennessä kuusi urakoitsijaa. Urakkaan sisältyy myös Vanhan seurakuntatalon purku. Urakkaneuvottelut käytiin kahden edullisimman tarjoajan kanssa.  Kirkkovaltuusto myös valtuutti kirkkoherran ja talouspäällikön kirjoittamaan urakkasopimuksen seurakunnan puolesta. Se voidaan allekirjoittaa, kun Liedon kunnan tekemät Vanhan seurakuntatalon purkamis- ja uuden toimitilan rakentamispäätökset saavat lainvoiman. Käytännössä urakkatyöt saataneen alulle kesäkuussa.  

Uuteen toimitilaan on tarkoitus keskittää kirkkoherranviraston ja taloustoimiston asiakaspalvelu sekä nyt väistötiloissa toimivien pappien, kanttorin, diakonia- ja lapsityöntekijöiden työtilat. Samalla seurakunnan keskeiset toimitilat ja työmuodot saadaan lähelle toisiaan, samaan pihapiiriin, kirkon läheisyyteen.  

Kirkkovaltuuston 31.5.2018 kokouksen pöytäkirja.

 

5.6.2018 14.32