Uutislistaukseen

Tilinpäätös yli 130 000 euroa alijäämäinen, veroprosentti ennallaan

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 31.5.2018 Liedon seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2017. Tilikauden vahvistettu tulos oli 131 567,42 euroa alijäämäinen. Alijäämäistä tulosta selittää kiinteistötoimen tilikauden tulos, joka oli 233 244 euroa arvioitua heikompi. Merkittävin tekijä tässä on purettavaksi määrätyn Vanhan seurakuntatalon tasearvo, joka tulee kirjata seurakunnan taseesta kokonaisuudessaan vuoden 2017 toimintakuluksi.  Siksi kiinteistötoimen toimintakuluihin on kirjattu 298 210 euron kustannus.  Ilman tuota alaskirjausta kiinteistötoimen toimintakate ja tilikauden tulos olisivat olleet talousarviota positiivisemmat.

Samassa kokouksessa, jossa seurakunnan tilinpäätös hyväksyttiin, kirkkovaltuusto hyväksyi myös paitsi kiinteistötoimen, myös hautaustoimen talousarvion 2017 toteumaylitykset. Hautaustoimen toimintatuotot kasvoivat talousarvioon verrattuna 2 911 euroa, toimintakulut 4 371 euroa ja toimintakate oli 1 461 euroa talousarviota heikompi. Poistojen jälkeen hautaustoimen tulos oli 1 370 euroa talousarviota heikompi.

Veroprosentti ennallaan

Liedon seurakunnan tuloveroprosenttiin ei tule muutosta, vaan kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen, jonka mukaan vuoden 2019 tuloveroprosentti on 1,35.

Esittelyssä arviointiin, ettei odotettavissa ole tuloveropohjan kasvua. Verotulojen voidaan ennakoida korkeintaan pysyvän ennallaan, ja vuosimenot on sopeutettava verotulojen laskevaan määrään. Myöskään palkkakustannuksiin ei todennäköisesti tule suuria muutoksia. Yleiskorotus bruttopalkkoihin vuonna 2019 on noin 1,6 %.

Seurakunnalla on edessään merkittäviä investointihankkeita lähivuosina. Jo käynnissä oleva toimitilahanke samoin kuin edessä oleva kirkon remontti luovat omat haasteensa sekä rahoitukseen että toimintaan.

Tuloveroprosentti 1,35 on pysynyt muuttumattomana vuodesta 2015; se määritettiin tuolloin yhdistyneiden Liedon ja Tarvasjoen seurakuntien ensimmäiseksi yhteiseksi veroprosentiksi.

Kirkkovaltuuston 31.5.2018 kokouksen pöytäkirjan voi lukea tästä.

5.6.2018 14.25