Uutislistaukseen

Jäsen- ja toimintatilastoista saatavissa kattavasti dataa verkossa

12.2.2018 17.10

Liedon seurakunnan jäsenmäärä laski viime vuonna hieman, 57 jäsenellä. Läsnä oleva väestön määrä oli 15 264 vuonna 2017. Vuoteen 2016 verrattuna sekä seurakuntaan muuttaneita että kirkkoon liittyneitä oli vähemmän vuonna 2017. Seurakuntaan muutti 783 henkilöä vuonna 2017 (vuonna 2016 muuttaneita oli 813) ja kirkkoon liittyi Liedossa viime vuonna 43 (vuonna 2016 liittyneitä oli 61). Kastettujen määrä oli viime ja edellisvuonna lähes identtinen. Vuonna 2017 kastettiin 147 lasta ja 2016 vuonna 146. 

Kirkosta eronneita ja seurakunnasta pois muuttaneita oli molempia vähemmän vuonna 2017 kuin vuonna 2016, joskin erot näissä määrissä ovat vähäiset. Kirkosta erosi Liedossa viime vuonna 186 (vuonna 2016 eronneiden määrä oli 198) ja seurakunnasta muutti muualle 727 (vuonna 2016 muuttaneita oli 754). Kuolleiden ja vihittyjen seurakuntalaisten määrässä ei myöskään ole suurta muutosta. Vuonna 2017 kuoli 117 seurakuntalaista, vuonna 2016 kuoli 125. Avioliittoon vihkimisiä oli viime vuonna 74 ja 70 vuonna 2016. Kirkollisia vihkimisiä vuonna 2017 oli yli puolet, 44, ja siviilivihkimisten määrä oli 30.     

Verkkosivujen Tietoa jäsenmääristä –sivun kautta voi tutustua jäsenmääriin, niiden erilaisiin tilastotietoihin ja graafeihin.

 

Ajantasaista tietoa tominnasta kaikkien ulottuvilla

Uudistunut tilastointitapa antaa ajantasaista tietoa ja on verkossa helposti ja havainnollisesti kaikkien ulottuvilla.

Vuosiyhteenveto 2017 Liedon seurakunnan toiminnasta.

– Lukuja tarkasteltaessa täytyy kuitenkin muistaa, että vuosi 2017 oli uuden tilastointitavan sisäänajoa, ja se osittain selittänee vuoden 2017 tilastoja suhteessa vuoden 2016 tilastoihin, muistuttaa hallintosihteeri Sari Koski kirkkoherranvirastosta.

Kirkkohallitus uudisti vuoden 2017 alusta tilastointitapaansa, enää ei vuoden lopulla kerätä toimintatilastoja tilastolomakkeille, vaan tilastot muotoutuvat vuoden aikana, jumalanpalveluksen tai toimituksen jälkeen järjestelmään syötettyjen tietojen perusteella.

Tilastot kertovat, että vuonna 2017 jumalanpalveluksia pidettiin yhteensä 173, joissa kävijöitä oli 19533, edellisen vuoden vastaavat luvut olivat 160 ja 20603. Ehtoollisella kävijöitä oli vuonna 2017 yhteensä 6862 henkeä, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 8512 henkeä. Jumalanpalveluksia oli edellisvuotta enemmän, mutta niihin osallistuneita ja ehtoolisella kävijöitä oli vähemmän.

Ohessa kirkollisten toimitusten lukumääriä (suluissa vuoden 2016 luvut): kastetilaisuuksia vuonna 2017 oli 126, joihin osallistui 3344 henkeä (149 ja 3863), avioliittoon vihkimisiä vuonna 2017 oli 31 ja niihin osallistui 2015 henkeä (43 ja 2735), hautaan siunaamisia oli vuonna 2017 112 kpl, joihin osallistui 3859 henkeä (136 ja 5739). Musiikkitilaisuuksia vuonna 2017 pidettiin 61 ja niihin osallistui 4452 henkeä, edellisen vuoden osalta vastaavat luvut olivat 54 ja 6864. Lukujen perusteella toimituksia järjestettiin Liedon seurakunnassa vuonna 2017 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sen sijaan musiikkitilaisuuksia oli vuonna 2017 enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta niihin osallistuneiden määrä pieneni.

Seurakuntakohtaisten jäsen- ja toimintatietojen lisäksi kirkon tilastoista on nähtävissä kirkon toimintaa ja jäsenistöä koskevaa tilastotietoa kattavasti eri haku- ja erittelyperustein.

Kirkon tilastot ovat verkossa kaikkien ulottuvilla. Tutustu: kirkontilastot.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä