Uutislistaukseen

Liedon seurakunnan ja kunnan vastavalmistuneet Pilke-ohjaajat

Pilkettä Liedosta

12.2.2018 12.59

Helmikuun alussa valmistui Liedossa kaksitoista uutta Pilke-ohjaajia. Pilke on Sininauhaliiton koordinoimaa toimintaa; vertaistuellisia, ammatillisesti ohjattuja matalan kynnyksen ryhmiä yli 60-vuotiaille miehille ja naisille, joilla on tai on ollut päihdeongelmia.

Pilkkeessä ryhmään kuuluminen, osallisuus ja toiminnallisuus ovat tärkeitä. Pilkkeessä mielekäs tekeminen ja yhdessä olo korvaavat juomista, ja porukkaan kuulumisen tunne vahvistaa ryhmäläisen käsitystä siitä, että juuri hän on odotettu ja tärkeä. Toiminnallisuus luo hyvän perustan yhteisöllisyyden rakentamiselle. Tekemisen lomassa vuorovaikutus ja itsensä ilmaisu on helpompaa, ja ihmisen kyvykkyydet tulevat hyvin esille vuorovaikutuksessa. Koska osallisuus ja jäsenyys koetaan tärkeäksi, se on elinikäinen: mukana saa olla niin kauan kuin haluaa ja pystyy.

Viikoittaisissa tapaamisessa vaihdetaan kuulumisia, syödään aamupalaa – muu tekeminen valikoituu ryhmäläisten toiveiden mukaan. Liedossa Pilke-porukka aloitti 12.10.

– Pilkeporukka on kasvanut nopealla tahdilla kahdesta pilkeläisestä aina yhteentoista. Porukka on hyvin yhtenäinen ja lämminhenkinen yhteisö, johon jokaisen on ollut helppo tulla mukaan. Liedon ensimmäinen Pilke on täynnä, mutta jonoon ja mahdollisesti toisen porukan aloittamisen vuoksi otamme ilmoittautumisia vastaan, kertoo diakonissa Risto Hiltunen, joka on yksi vastavalmistuneista Pilke-ohjaajista.  

– Tämän kaltaiselle ryhmälle on ollut tarvetta, sen osoittaa selkeästi nopeasti täyttynyt ryhmä sekä osallistujilta saadut palautteet. Arvokasta on myös Pilkeen taustalla oleva moniammatillinen yhteistyö. Eri alojen toimijat näkevät säännöllisesti ja tiivis yhteistyö parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia reagoida nopeasti avun ja tuen tarpeeseen.   

Pilke-ideologian mukaan tapaamiseen saa tulla myös päihtyneenä. Kokoontumisissa ei kuitenkaan saa juoda. Ydinajatuksena on, että ihminen kelpaa sellaisena kuin on. Asiakaslähtöisyyden periaatteella ihminen kohdataan ilman vaatimusta raitistumisesta tai muutoksesta. Kokoontumisissa juomisesta puhuminen ei ole itsetarkoitus. Sitten puhutaan, jos keskustelu aiheesta kirpoaa jonkun ryhmäläisen aloitteesta; päihdeongelmaisen identiteetin asemesta Pilkkeessä yritetään löytää ja voimistaa muita identiteettejä.

Sininauhaliiton ikääntyneiden päihdetyön kehittäjä Katariina Hänninen kertoo, että Pilke-ohjaajina toimii sosiaaliohjaajia, viriketoiminnan ohjaajia, kotihoidon työntekijöitä, järjestötyöntekijöitä, diakoneja, sairaanhoitajia, toimintaterapeutteja.

– Liedossakin kaikkiaan 12:n ohjaajaksi valmistuneen joukosta viisi oli seurakunnan työntekijöitä Liedosta sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä, viisi kunnan työntekijöitä Liedosta ja Koski Tl:stä, järjestötyöntekijöitä oli kaksi Fingerroosin säätiöstä.

Pilkettä ohjaa aina työpari, ja Pilkettä tehdään oman perustyön ohessa. Pilkeohjaaja on ammatti-ihminen, ja samalla kumppani, vierellä kulkija, jonka työote on kannatteleva ja mottona ”Pidän kiinni, en jätä, en unohda”. 

Sininauhaliitto on järjestänyt ja kehittänyt Pilkeohjaajakoulutusta vuodesta 2010. Pilke syntyi alun perin Helsingin diakonissalaitoksen palvelukeskus Kotikalliossa vuonna 2002, ja vuosina 2005–2011 Helsingin Diakonissalaitos on kehittänyt Pilketoimintaa osana Sininauhaliiton ”Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja alkoholi” -hanketta.

Kuvassa Liedon seurakunnan ja kunnan tuoreet Pilke-ohjajaajat: pastori Daniel Räsänen, diakonissa Sirkku Ruuskanen, Liedon kunnan kotipalvelusta Sari Suomi ja Katja Nurmi sekä diakonissat Risto Hiltunen ja Taru Sahla.