Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto valitsi liudan monitoimitilahankkeen suunnittelijoita

19.12.2017 09.47

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.12.2017 useista seurakunnan uuden monitoimitilahankkeen suunnitteluvaiheeseen liittyvistä valinnoista.

Rakennuttamistehtävien toteuttajaksi valittiin A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy (hintaan 51 774 euroa), geotekniseksi suunnittelijaksi  Geo-Master Oy  (hintaan 8 800 euroa),  rakennesuunnittelijaksi Sweco Rakennetekniikka Oy:n (19 900 euroa), LVIA- sekä sähkösuunnittelijaksi Sweco Talotekniikka Oy:n (LVIA 14 900 euron ja  sähkösuunnittelu 8 200 euron hintaan). Hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Hilma-järjestelmässä  toteutetuista kilpailutuksista on huolehtinut  Arkkitehtitoimisto JMH Oy, jonka kirkkoneuvosto on aiemmin valinnut tilahankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheen arkkitehtisuunnittelijaksi, hankkeen pääsuunnittelijaksi sekä kilpailuttamaan hankkeen kaikki suunnittelijat ja rakennuttajakonsultin.

Tarjouksien kelpoisuusehtoina oli muun muassa suunnittelukokemus julkisista hankkeista sekä Terve Talo -hankkeista, referenssit sakraalirakennuksista sekä toimipaikan läheinen sijainti kohteeseen. Lisäksi suunnittelijoilla tulee olla muun muassa RALA-laatujärjestelmä.

Kirkkoneuvoston kokouksen 14.12. 2017 pöytäkirja on luettavissa verkkosivuillamme.