Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto pyrkii osakepainon kasvattamiseen – sijoittaa myös joukkovelkakirjoihin

Kirkkoneuvosto tarkisti kokouksessaan 14.12.2017 talouspäällikön Liedon seurakunnan sijoituskohteita Danske Bankissa. Taustalla on pyrkimys vuoden 2018 aikana asteittain nostaa sijoitusten osakepainoa. Seurakunnalla on rahavaroja ja sijoituksia Danske Bankissa markkina-arvoltaan yli neljän miljoonan euron edestä, joista merkittävä osa on ollut korkorahastoissa. Sijoitusstrategian mukaan korko- ja osakepainon tulisi sijoituksissa olla kuitenkin 50/50 %.

Kirkkoneuvosto päätti, että tilivaroista sijoitetaan 200.000 euroa Danske Euro-osinko -salkkuun, 100 000 euroa Danske Suomi Osinko -salkkuun ja 100 000 euroa Danske Nordic pl Suomi -salkkuun.

Tilivarat tulisi saada tuottamaan, ja nykyisten alhaisten korkojen aikana tuottoja ei ole merkittävästi odotettavissa.  Seurakunnalla edessä olevien investointien lainanhoitokulujen kattamiseen luodaan kassavirtasalkku joukkovelkakirjalainasijoitusten tekemiseen. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan siirretään DI Yhteisökorko Plus lyhyen koron rahastosta yritysten joukkovelkakirjalainoihin enintään 500 000 euroa. Talouspäällikkö Markku Ilonen valtuutettiin tekemään enintään 100 000 euron joukkovelkakirjalainasijoituksia ja osallistua joukkovelkakirjojen liikkeellelaskuihin.

Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että kapitalisaatiosopimuksesta tuloutetaan sijoitusstrategia Danske Navigaattorista voittoja tilille 100 000 euroa tämän vuoden loppuun mennessä.

Kirkkoneuvoston kokouksen 14.12. 2017 pöytäkirja on luettavissa verkkosivuillamme.

19.12.2017 09.40