Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto valitsi arkkipiispan vaalin maallikkovalitsijat

Liedon seurakunnasta valittiin 17 maallikkoedustajaa arkkipiispan vaaliin.

Kirkkovaltuutettu Pertti Tenhusen esityksestä kirkkovaltuusto päätyi kokouksessaan 13.9.2017 valitsemaan arkkipiispan vallin maallikkoedustajat siten, että valitsijat edustavat kirkkovaltuuston ryhmiä suhteessa ryhmien seurakuntavaaleissa 2014 saamiin äänimääriin.

Tällä perusteella valittiin arkkipiispan vaalin maallikkovalitsijat ryhmittäin seuraavasti:

Keskusta–Kristillisdemokraatit, yhdeksän valitsijaa: Sinikka Ala-Uotila, Kaisa Johto, Tellervo Jokila, Eliisa Lehti, Pirkko Leiniö, Seppo Mikkonen, Matti Mäkitalo, Aino Nurmi, Marjo Sinokki ja Marjatta Tuominen.

Kirkko Kaikille, neljä edustajaa: Vilma Koskinen, Soili Leppänen, Pentti Nieminen ja Timo Paavilainen.

Liedon Toivot, kolme valitsijaa: Leena Karvala, Pirkko Leiniö ja Minna Mäkinen.

Perusseurakunta, yksi valitsija: Juhani Pilpola.   

Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle valitaan uusi arkkipiispa siten, että hän aloittaa tehtävässään ensi kesäkuun alussa. Vuodesta 2010 alkaen arkkipiispana toiminut Kari Mäkinen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.6.2018.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen mukaan arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros käydään torstaina 8.2.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaali käydään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken torstaina 1.3.2018.

Arkkipiispan valitsijoita kaikkiaan 1525

Äänioikeus arkkipiispan vaaleissa on arkkihiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä seurakuntien valitsemilla maallikkovalitsijoilla. Maallikkovalitsijoita on yhtä monta kuin hiippakunnan äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita eli 603. Äänivaltaisia ovat myös kaikki kirkolliskokousedustajat sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenet. Kaikkiaan äänioikeus vaaleissa on 1525 henkilöllä.

Kirkon uudistetun vaalilainsäädännön mukaisesti Turun arkkihiippakunnan äänioikeutettujen äänten painoarvoa vähennetään vaalin tulosta laskettaessa, jotta muiden hiippakuntien ja kokonaiskirkon vaikutus arkkipiispan vaalissa on vahvempi. Uudistuksen taustalla on arkkipiispan kokonaiskirkon tehtävien ja niiden merkityksen kasvu.
Arkkipiispaehdokkaan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihitty pappi. Ehdokkaan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä. Ehdokasasettelun aikataulu päätetään myöhemmin.

18.9.2017 14.14