Uutislistaukseen

Sauvo-Karunan seurakunnan yhtymäaloitteelle ei kannatusta

Kirkkoneuvosto totesi kokouksessaan 16.8.2017, ettei Liedon seurakunnan ole tarkoituksenmukaista tarttua Sauvo-Karunan seurakunnan esittämään seurakuntayhtymäaloitteeseen.

Sauvo-Karunan kirkkovaltuusto teki 1.1.2019 voimaan tulevaa seurakuntajaon muutosta koskevan aloitteen siten, että ensi sijassa esitetään Paimion ja Liedon seurakunnille näiden kanssa muodostettavaa seurakuntayhtymää, ja jos siihen ei saada myönteisiä vastauksia kyseisiltä seurakunnilta elokuun 2017 loppuun mennessä, esitetään Paimion seurakunnalle neuvotteluja seurakuntaliitoksesta.

Aloitteen käsittelysssä todettiin, että yhtymään ehdotettavat seurakuntien jäsenmäärissä ja toimintaresursseissa on suuret eroavaisuudet. Liedon seurakunnalle seurakuntayhtymä tarkoittaisi hallinto- ja toimintakulttuurin muutosta ja hallinnollisen rakenteen raskastumista, vaikka parantaisikin Sauvo-Karunan seurakuntatyön toimintaedellytyksiä.

Liedon seurakunnalla ei myöskään ole maantieteellisesti yhteistä rajaa Sauvo-Karunan seurakunnam kanssa, toisin kuin on Paimion, ja myös Salon seurakunnan kanssa. Yhteinen seurakuntaraja olisi kuitenkin luonnollisin ja tarkoituksenmukaisin lähtökohta liitosneuvotteluille.

Jotta Sauvo-Karunan aloitteessa ehdottama yhtymärakenne (Lieto—Paimio—Sauvo-Karuna) olisi mahdollinen, se edellyttäisi myös Paimion seurakunnan sitoutumista yhtymähankkeeseen. Tässä vaiheessa ehdotetun seurakuntayhtymän osalta aloitteellinen on ainoastaan Sauvo-Karunan seurakunta: Paimion kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15.8. 2017, ettei Paimion seurakunta tässä vaiheessa lähde neuvottelemaan seurakuntayhtymän perustamisesta Liedon ja Sauvo-Karunan seurakuntien kanssa,  ellei tuomiokapituli tätä suosittele toimintamalliksi.  

Kirkkoneuvostossa todettiin myös, että lähivuosina saattaa kuitenkin olla tarpeen entisestään tiivistää Paimion rovastikunnan seurakuntien neuvonpitoa ja pohtia, millaisia tarpeita yhteistyöneuvotteluille ja  -muodoille olisi esimerkiksi Liedon, Marttilan, Kosken Auran, Pöytyän, Paimion ja Sauvo-Karunan välillä.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntadekaani on kutsunut Paimion ja Sauvo-Karunan seurakuntien edustajat 22.8.2017 pidettävään seurakuntaliitosta koskevaan tilaisuuteen.

Kirkkoneuvoston 16.8.2017 pöytäkirjan luettavissa tästä.

23.8.2017 11.46