Vastuuryhmien toiminnan ohjaaminen pohdinnassa

2.5.2017 10.08

Kirkkoneuvostossa 26.4.2017 tarkasteltiin seurakunnan uusien elinten, vastuuryhmien toimintaa ja sen ohjaamista. Osana seurakunnan hallinnon uudistusta perustetut jumalanpalveluselämän, kasvatuksen ja palvelun vastuuryhmät ovat aloittaneet toimintansa. Hallinnon uudistuksessa lakkautettuja johtokuntia keveämpien vastuuryhmien painopisteen tulisi olla nimenomaan toiminnan ideoinnissa ja toteuttamisessa. Varmistaakseen vastuuryhmien toimintakulttuurin muodostumista tähän tavoiteltuun suuntaan, kirkkoneuvosto linjasi nyt ryhmien toimintaa.

Jumalanpalveluselämän, palvelun ja kasvatuksen vastuuryhmien tulee kutsua koolle vastuuryhmien mukaiset työntekijätiimit, ja näiden tulee listata vastuuryhmälle 1–3 konkreettista tehtävää tai tempausta vuosille 2017-2018.

Jumalanpalveluselämän vastuuryhmän tulee laatia luonnos jumalanpalvelus- ja musiikkielämästä seuraavalle kirkkovuodelle sekä kirjata jumalanpalvelus- ja musiikkielämästä nousevia näkökohtia ottaen huomioon edessä oleva Liedon kirkon remontti.

Palvelun vastuuryhmän tulee ottaa yhdeksi tehtäväkseen miettiä, miten seurakunta voi konkreettisesti yhä paremmin vastata Liedon alueella asuvien vanhusten tarpeisiin, ja kasvatuksen vastuuryhmän on ideoitava ikä- ja seurakunnan työalarajat ylittävän ”seurakuntaleirin” toteuttamista.

 

Vastuuryhmien myötä arvioita myös vastaavien työntekijöiden roolia

Hallinnon uudistamiseen ja uusien vastuuryhmien toimintaan liittyen kirkkoneuvosto tarkasteli myös vastaavien työntekijöiden määrää, tarvetta ja tehtäviä ja päätti ryhtyä valmistelemaan vastaavien työntekijöiden johtosääntöä. Uusien vastaavien työntekijöiden tulisi aloittaa viimeistään vuoden 2019 alussa. Johtosääntö on kirkkovaltuuston hyväksyttävä.

Tällä hetkellä seurakunnassa on neljä vastaavaa työntekijää. Heidän tehtävänsä eroavat työaloittain hieman toisistaan.  Ne on määritelty kunkin vastaavan työntekijän tehtävänkuvauksessa (nuorisotyön työalavastaava, vastaava diakoniatyöntekijä, vastaava lastenohjaaja sekä musiikkityöllä vastaava kanttori).

Väliportaan esimiesjärjestelmän kokonaisuuden hahmottaminen on jäänyt odottamaan hallinnon uudistuksen käynnistymistä ja edellyttää vastaavien työntekijöiden johtosääntöjen laatimista. Samalla on paikallaan arvioida voisiko seurakunnassa edellä mainittujen neljän vastaavan työntekijän tehtävänä olla vastuuryhmien (jumalanpalveluselämä, palvelu ja kasvatus) varaan rakentuvat vastaavat työntekijät, eli kolme vastaavaa työntekijää ja heidän ympärilleen vastuuryhmien mukaisesti rakentuvat työntekijätiimit. Työntekijätiimien kokonaan uudelleen hahmottaminen ei ole ihan yksinkertainen tehtävä ja edellyttää tarkkaa harkintaa.

Mikäli vastaavien virkoja tai tehtäviä päätettäisiin muokata, olisi samalla pohdittava niiden täyttöprosessia. Seurakunnan henkilöstösuunnitelmassa todetaan, että hallintomallin mukaiset vastaavien tehtävät voisi julistaa työyhteisön sisällä haettavaksi siten.

« Uutislistaukseen